projekty

Działania, które realizujemy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami:

Aktualnie realizowane

A. Rozwój mechanizmów zarządzania miastem

1. REACHOUT –  Rezyliencja w Europie poprzez uruchomienie miejskich hubów oferujących swoim odbiorcom narzędzia do adaptacji klimatycznej metodą Triple-A  (RESILIENCE IN EUROPE THROUGH ACTIVATING CITY HUBS REACHING OUT TO USERS WITH TRIPLE-A CLIMATE ADAPTATION TOOLS)

2. CONTRA. Konflikt w procesach transformacji

3. Liveability: Miasto, w którym dobrze się mieszka

Projekty zakończone

A. Innowacje społeczne

1. Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych

2. Innowacje na ludzką miarę 2. Wsparcie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego.

B. Gminny Program Rewitalizacji

1. Wypracowanie Kompleksowego Programu Rewitalizacji najbardziej zdegradowanych terytoriów, odpowiadającego na lokalne konteksty i potrzeby społeczności

C. Rewitalizacja – projekty inwestycyjne

1. Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie

2. Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja

3. Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego

D. Rewitalizacja – projekty społeczne

1. Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego

2. Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie

3. Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino – Radiostacja

E. Rozwój mechanizmów zarządzania miastem

1. Partnerska Inicjatywa Miast

2. Projekt SB YCGN – South Baltic Youth Core Groups Network

3. Przystań. Model centrów sąsiedzkich w dzielnicach Gdyni – praktyka wdrożeniowa 

4. Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni

5. Modelownia – miejsca otwarte przestrzeniami międzynarodowej wymiany dobrych praktyk w pracy ze społecznością lokalną

F. Usługi społeczne

1. Rozwój Usług Społecznych w Gdyni

G. Aktywizacja społeczno-zawodowa

1. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdyni PRACOWNIA

2. Pomorskie z Ukrainą

3. UNICEF

AKTUALNOŚCI

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.lis.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.lis.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.