Innowatorki i innowatorzy z całego kraju znów mogą pokazać swoje zamysły – 6 września rozpoczął się kolejny nabór do Inkubatora Pomysłów, w którego trakcie poszukiwane są rozwiązania w obszarze włączenia społecznego.

Inkubator Pomysłów to projekt Gminy Miasta Gdynia i Fundacji Stocznia, który pomaga znaleźć, dopracować i przetestować oddolne innowacje dotyczące szeroko pojętego włączenia społecznego.

Doświadczenia, które dały nam poprzednie nabory pokazują, jak ważnym narzędziem jest Inkubator pomysłów. Dzięki niemu możemy skutecznie wspierać inspirujące koncepcje, które pozwalają na włączenie osób społecznie wykluczanych – wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Działacze fundacji czy organizacji społecznych, osoby pracujące na co dzień z potrzebującymi mają wiele pomysłów, które warto rozwijać. Cieszymy się, że dzięki naszemu wsparciu oraz pracy metodą inkubatora te idee mogą wdrażane i tym samym realnie poprawiać jakość życia osób wykluczonych.

Podczas drugiego naboru drugiej edycji trwającego od 6 września br. do 3 października br. można zgłaszać swoje pomysły na nowatorskie usługi, czy sposoby działania będące odpowiedzią na problem szeroko rozumianego włączenia społecznego. Mogą one dotyczyć m.in. ułatwień dostępu do usług społecznych, integracji społecznej i zawodowej, czy też wzmacniania i uruchamiania potencjału grup samopomocowych.

Szczególnie istotne są pomysły służące włączeniu społecznemu w małych społecznościach lokalnych (np. wśród mieszkańców osiedla, w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, parafiach itp.) oraz poprawie kondycji psychicznej, zwłaszcza u dzieci. Zależy nam również na pomysłach dających wsparcie osobom z doświadczeniem uchodźczym i migranckim.

Zachęcamy jak największą liczbę osób i instytucji do zgłoszeń swoich pomysłów. Aby do tego zachęcić, w tym roku podczas etapu rekrutacji przygotowaliśmy sporo wydarzeń towarzyszących. Zapraszamy m.in. na debatę o zdrowiu psychicznym, czy tzw. miksery, czyli warsztaty prowadzone metodą design thinking i Dragon Dreaming – mówi Anna Ratajczak z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.

W naborze może wziąć udział każdy, zarówno osoby fizyczne, jak i grupy nieformalne, czy różnego rodzaju instytucje i firmy. Autorki i autorzy najlepszych pomysłów mogą liczyć na wsparcie w rozwoju innowacji oraz grant w wysokości ok. 40 tys. zł na jej przetestowanie. Swoje pomysły można zgłaszać za pomocą specjalnego formularza, dostępnego pod tym linkiem: https://inkubatorpomyslow.org.pl/formularz-zgloszeniowy/.

Poprzednia, zakończona w 2019 roku edycja Inkubatora pomysłów pozwoliła na upowszechnienie dziewięciu innowacji społecznych, które powstały w gdyńskim inkubatorze. Dzięki temu każdy zainteresowany może z nich bezpłatnie skorzystać. Warto także dodać, że podczas pierwszej edycji szukano rozwiązań na wsparcie osób zależnych oraz ich opiekunów.

Z kolei w wyniku pierwszego naboru drugiej edycji grant przyznano 29 innowatorom, którzy będą testować swoje rozwiązania w Inkubatorze pomysłów. Warto podkreślić, że 13 z pomysłów rozwijanych będzie z pomocą gdyńskiego zespołu Inkubatora pomysłów.

Wszystkie pomysły mają na celu poprawę jakości życia osób doświadczających szeroko pojętego wykluczenia społecznego oraz ich opiekunów albo liderów/aktywistów z danego obszaru działań społecznych.

powrót