Celem projektu jest poprawa jakości życia zagrożonych ubóstwem i  wykluczeniem społecznym mieszkańców podobszaru rewitalizacji rejonu ulic Zamenhofa – Opata Hackiego poprzez zwiększenie do 31.12.2022 r. liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Projekt w imieniu Gminy Miasta Gdynia realizowany jest przez Laboratorium Innowacji Społecznych w partnerstwie z Uczniowskim Klubem Sportowym Parkour w centrum sąsiedzkim Przystani Opata Hackiego 33. W ramach projektu realizowana jest oferta  zajęć i wsparcia dla młodzieży oraz rodziców i opiekunów – mieszkańców ulic Zamenhofa – Opata Hackiego z obszaru objętego Gminnym Programem Rewitalizacyjnym.

Okres realizacji: marzec 2019 – grudzień 2022
Wartość projektu: 429 999,90 zł
Dofinansowanie UE: 365 499,91 zł

Dodatkowe informacje:  Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego

Oświadczenie dotyczące zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych w ramach projektu

Dokumenty: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa, formularz rekrutacyjny (dorośli), formularz rekrutacyjny (młodzież)

Projekt realizowany w bezpośrednim powiązaniu z projektem pn. „Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

powrót