Rozwijamy innowacje społeczne w odpowiedzi na potrzeby poszczególnych grup mieszkańców współpracując z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, firmami, instytucjami otoczenia biznesu, ośrodkami naukowymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi. Wspieramy innowatorów w rozwoju ich pomysłów na rozwiązania dla osób zależnych, a także oferujemy konkretną pomoc w dziedzinie aktywizacji zawodowej i poprawy jakości życia osób wykluczonych.
02.09

Sąsiedzkie spotkania w Przystaniach zawieszone

Ta decyzja podyktowana jest troską o bezpieczeństwo mieszkańców. W związku z utrzymującą się wysoką liczbą zakażeń koronawirusem centra sąsiedzkie w gdyńskich Przystaniach zawieszają do końca roku organizację spotkań integrujących mieszkańców. Odbywać w nich się będą jedynie wydarzenia w ramach realizowanych w Gdyni projektów, których uczestnicy np. podnoszą swoje kompetencje społeczne czy zawodowe. Cztery Centra Sąsiedzkie działające w gdyńskich Przystaniach – Lipowa 15, Chylońska 237, Opata Hackiego 33 […]
30.07

Zielone pomysły na miasto poszukiwane

UrbanLab Gdynia startuje nabór do drugiej edycji Pomysłu na Miasto. Poszukiwane są pomysły na mikro innowacje na rzecz adaptacji do zmian klimatu w mieście. Te z największym potencjałem będą mogły zostać wdrożone i upowszechnione.
17.07

Pomysły na Miasto gotowe do wdrożenia

Sześć mikro innowacji, zgłoszonych w ramach programu Pomysł Na Miasto UrbanLab Gdynia, wybrano do upowszechniania. Cztery z nich zostaną dodatkowo przetestowane w Gdyni. Pomysły na proste rozwiązania dla lokalnych i miejskich wyzwań będą mogły być wdrażane także w innych miastach.
Pod hasłem „Gdynia OdNowa” koordynujemy proces rewitalizacji sześciu obszarów Gdyni: w Babich Dołach, na Oksywiu, Witominie-Radiostacji, osiedlach Meksyk i Pekin oraz w rejonie ulic Opata Hackiego-Zamenhofa na Chyloni. Prowadzimy tu działania inwestycyjne oraz społeczno – kulturalne, które poprawią jakość życia mieszkańców. Ich szczegóły zapisane są w Gminnym Programem Rewitalizacji, realizowanym do roku 2026 roku.
14.09

Drugie konsultacje społeczne przebudowy ulicy Nauczycielskiej

Zaczyna się drugi etap konsultacji dotyczących koncepcji przebudowy ul. Nauczycielskiej na Witominie. Prezentowany projekt jest odpowiedzią na uwagi zgłoszone przez mieszkańców po ubiegłorocznym spotkaniu. Swoje zdanie na jego temat można wyrazić, pisząc do końca września do Laboratorium Innowacji Społecznych lub biorąc udział w spotkaniu z projektantem. Z powodu pandemii liczba uczestników będzie jednak ograniczona, a miejsce należy sobie zarezerwować.
09.09

Wielu chętnych do projektowania zmian na Oksywiu

Aż 19 zespołów projektowych z całej Polski zostało dopuszczonych do udziału w otwartym konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji połączenia pieszego pomiędzy Oksywiem Górnym i Dolnym, a także sugestie urządzenia pobliskiego parku leśnego. Jedną z potrzeb sygnalizowanych przez mieszkańców Oksywia w trakcie konsultacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni, którym dzielnica jest objęta, było ułatwienie poruszania się pieszo między Oksywiem górnym i dolnym. Chodzi o bezpieczny skrót przez las między […]
04.09

Umowa podpisana. Czas na przebudowę ul. Makowskiego.

Przebudowa niewielkiej ulicy Makowskiego na Oksywiu usprawni komunikację między górną i dolną częścią dzielnicy, a wraz z innymi inwestycjami w północnej części Gdyni poprawi jakość  tutejszych przestrzeni publicznych. Właśnie została podpisana umowa na wykonanie prac. Z nowej ulicy i schodów mieszkańcy będą korzystać w pierwszej połowie przyszłego roku. O potrzebie lepszego połączenia dwóch części Oksywia: dolnej i górnej, czyli ulicy Arciszewskich z ulicą płk. Stanisława Dąbka […]
Wspieramy władze miasta w podejmowaniu decyzji, aby jak najlepiej odpowiadały na potrzeby gdynian i gdynianek. Słuchamy, rozmawiamy i działamy razem z mieszkańcami, m.in prowadząc konsultacje społeczne i Budżet Obywatelski.
16.09

Oświadczenie dotyczące zmian wyników głosowania w BO 2020

Szczegółowa analiza wyników głosowania w Budżecie Obywatelskim wykazała, że z powodu luki w systemie, niewielka część głosów została oddana w sposób niezgodny z regulaminem BO. Wpłynęło to nieznacznie na wyniki. Decyzją Prezydenta Gdyni zrealizowane zostaną zarówno projekty ogłoszone wcześniej jako zwycięskie jak i te, które otrzymały najwięcej punktów, po ponownym przeliczeniu głosów. W rezultacie zrealizowane zostaną dodatkowe dwa projekty małe – jeden z Babich Dołów i jeden z Pogórza. Koszt tych projektów pokryje firma Asseco Data Systems, która jest autorem oprogramowania gdyńskiego BO.
31.07

Podsumowujemy BO2020!

Raport podsumowujący tegoroczną edycję gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego jest już dostępny do pobrania i przeczytania. To szczegółowy opis wszystkich elementów procesu. Dla gdynian i gdynianek będzie materiałem pomocniczym podczas spotkań ewaluacyjnych, a dla osób zajmujących się procesami partycypacyjnymi w kraju może być jednym z ujęć gdyńskich doświadczeń.
25.06

Budżet Obywatelski 2020: oto wyniki głosowania!

Aż 116 projektów dzielnicowych i jeden projekt miejski - tyle trafi do realizacji w wyniku zakończonego 22 czerwca głosowania w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2020. Głosowanie trwało od 8 czerwca, a swoje głosy oddały 28 943 osoby – 12,66 procent mieszkańców Gdyni. Tegoroczna edycja gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego była siódmą z kolei.
Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.lis.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.lis.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.