Rozwijamy innowacje społeczne w odpowiedzi na potrzeby poszczególnych grup mieszkańców współpracując z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, firmami, instytucjami otoczenia biznesu, ośrodkami naukowymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi. Wspieramy innowatorów w rozwoju ich pomysłów na rozwiązania dla osób zależnych, a także oferujemy konkretną pomoc w dziedzinie aktywizacji zawodowej i poprawy jakości życia osób wykluczonych.
25.05

UrbanLab Gdynia rozpoczyna nabór do drugiej edycji Programu Kompetencji Miejskich online

Interesujesz się miejskimi politykami i szeroko pojętymi działaniami ekologicznymi w Twojej okolicy lub na rzecz lokalnej społeczności? Chcesz mieć wpływ na to, jak rozwija się miasto i wdraża rozwiązania w obszarze adaptacji do zmian klimatu? Druga edycja Programu Kompetencji Miejskich jest dla Ciebie!
24.04

Bądź w kontakcie z Wymiennikownią!

Nie spotykamy się osobiście, ale wciąż macie w nas wsparcie. Piszcie do nas, dzwońcie – jesteśmy zawsze, gdy nas potrzebujecie – zapewniają młodzież animatorki Młodzieżowego Centrum Innowacji Społecznych i Designu Wymiennikownia. I choć można wyjść na spacer do lasu czy pojeździć na rowerze, namawiają: zostańcie w domu i skorzystajcie z materiałów, które specjalnie przygotowali i udostępnili w sieci prowadzący zajęcia impro, rysunku, kpopu i breakdance.
24.04

To trzeba wiedzieć o projektach i programach LIS

Zdalnie, ale w stałym kontakcie z gdyniankami i gdynianami pracuje Laboratorium Innowacji Społecznych. Sytuacja epidemiczna, w jakiej jesteśmy od ponad miesiąca, spowodowała jednak zmiany w realizacji projektów. Działalność domów sąsiedzkich i Wymiennikowni przeniosła się do internetu.
Pod hasłem „Gdynia OdNowa” koordynujemy proces rewitalizacji sześciu obszarów Gdyni: w Babich Dołach, na Oksywiu, Witominie-Radiostacji, osiedlach Meksyk i Pekin oraz w rejonie ulic Opata Hackiego-Zamenhofa na Chyloni. Prowadzimy tu działania inwestycyjne oraz społeczno – kulturalne, które poprawią jakość życia mieszkańców. Ich szczegóły zapisane są w Gminnym Programem Rewitalizacji, realizowanym do roku 2026 roku.
16.04

Fundusz Sąsiedzki: oto wyniki konkursu

Pięć inicjatyw, czyli wszystkie zgłoszone w pierwszej tegorocznej edycji Funduszu Sąsiedzkiego „Gdynia OdNowa”, zostało zakwalifikowanych do realizacji. W związku z aktualną sytuacją konieczne jednak będą zmiany w założonych przez autorów harmonogramach.
02.04

Od trzech lat gdyńskie dzielnice zmieniają się dzięki rewitalizacji

Mijają trzy lata od uchwalenia przez Radę Miasta Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni. To czas, w którym – zgodnie z ustawą – ocenie podlega jego aktualność i stopień realizacji. Do zaopiniowania GPR zobligowany jest Komitet Rewitalizacji. Stosowną uchwałę podjął w poniedziałek, 30 marca.
27.03

Filmy społeczne gdyńskiej młodzieży zobaczysz w internecie

Premiera filmów społecznych, zrealizowanych przez 70 uczniów szkół podstawowych z Witomina, odbędzie się online! To podsumowanie kilku miesięcy pracy młodzieży z przedstawicielami inicjatywy Dom Filmowy w ramach realizacji gdyńskiego programu rewitalizacji.
Wspieramy władze miasta w podejmowaniu decyzji, aby jak najlepiej odpowiadały na potrzeby gdynian i gdynianek. Słuchamy, rozmawiamy i działamy razem z mieszkańcami, m.in prowadząc konsultacje społeczne i Budżet Obywatelski.
06.04

Projekty miejskie BO2020 powstają online

30 pomysłów w najbliższych tygodniach przybierze kształt projektów miejskich do Budżetu Obywatelskiego 2020. Ponieważ tradycyjna praca grup przy wspólnych stołach obecnie jest niemożliwa, mieszkańcy i urzędnicy pracują razem online. Pierwsze spotkania moderatorów z uczestnikami warsztatów już się odbyły, a do 10 kwietnia mają powstać bardziej szczegółowe projekt
21.03

Informacje dla uczestników projektów

W najbliższym czasie, w związku z aktualną sytuacją epidemiczną, istotne zmiany czekają także uczestników i uczestniczki naszych projektów, w tym UrbanLab Gdynia, Rozwoju Usług Społecznych i Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej.
18.03

Weryfikacja projektów dzielnicowych BO2020 trwa

334 projekty dzielnicowe z 343 zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego przeszły etap weryfikacji ogólnej. To bardzo dobry wynik. Teraz pomysły gdynian i gdynianek są już na etapie weryfikacji szczegółowej. Jeśli możliwość ich realizacji będzie wymagała zmian w projektach, urzędnicy będą się kontaktować z autorami wniosków.
Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.lis.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.lis.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.