Rozwijamy innowacje społeczne w odpowiedzi na potrzeby poszczególnych grup mieszkańców współpracując z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, firmami, instytucjami otoczenia biznesu, ośrodkami naukowymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi. Wspieramy innowatorów w rozwoju ich pomysłów na rozwiązania dla osób zależnych, a także oferujemy konkretną pomoc w dziedzinie aktywizacji zawodowej i poprawy jakości życia osób wykluczonych.
21.10

Po przebudowie Przystań Chylońska 237 rozwinie skrzydła

Rozpoczęły się prace przy przebudowie dawnego Zespołu Szkół Ekologicznych na potrzeby Przystani Chylońska 237. Działać tu będą: Centrum Sąsiedzkie, filia Biblioteki Gdynia, Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 3 oraz świetlica opiekuńcza MOPS. Przystań Chylońska 237 działalność zainaugurowała parapetówką we wrześniu 2018 roku. W salach znajdujących się w skrzydle budynku dawnego Zespołu Szkół Ekologicznych odbywały się sąsiedzkie spotkania, a wśród nich warsztaty hobbystyczne, […]
02.09

Sąsiedzkie spotkania w Przystaniach zawieszone

Ta decyzja podyktowana jest troską o bezpieczeństwo mieszkańców. W związku z utrzymującą się wysoką liczbą zakażeń koronawirusem centra sąsiedzkie w gdyńskich Przystaniach zawieszają do końca roku organizację spotkań integrujących mieszkańców. Odbywać w nich się będą jedynie wydarzenia w ramach realizowanych w Gdyni projektów, których uczestnicy np. podnoszą swoje kompetencje społeczne czy zawodowe. Cztery Centra Sąsiedzkie działające w gdyńskich Przystaniach – Lipowa 15, Chylońska 237, Opata Hackiego 33 […]
30.07

Zielone pomysły na miasto poszukiwane

UrbanLab Gdynia startuje nabór do drugiej edycji Pomysłu na Miasto. Poszukiwane są pomysły na mikro innowacje na rzecz adaptacji do zmian klimatu w mieście. Te z największym potencjałem będą mogły zostać wdrożone i upowszechnione.
Pod hasłem „Gdynia OdNowa” koordynujemy proces rewitalizacji sześciu obszarów Gdyni: w Babich Dołach, na Oksywiu, Witominie-Radiostacji, osiedlach Meksyk i Pekin oraz w rejonie ulic Opata Hackiego-Zamenhofa na Chyloni. Prowadzimy tu działania inwestycyjne oraz społeczno – kulturalne, które poprawią jakość życia mieszkańców. Ich szczegóły zapisane są w Gminnym Programem Rewitalizacji, realizowanym do roku 2026 roku.
20.10

Komitet Rewitalizacji: zdalnie, o planach na przyszłość

Przedostatnie w tej kadencji spotkanie gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji odbyło się w czwartek, 15 października, w formie zdalnej. Za pośrednictwem platformy internetowej rozmawiano o tym, jak można by zorganizować – wykorzystując doświadczenia z ostatnich trzech lat – pracę w latach 2021 – 2024. Właśnie trwa nabór członków na drugą kadencję.  Członkowie Komitetu Rewitalizacji pierwszej kadencji swoje nominacje z rąk Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni, odebrali 27 lutego 2018. – Od tego czasu […]
19.10

Międzynarodowy projekt wymiany doświadczeń

Laboratorium Innowacji Społecznych bierze udział w międzynarodowym projekcie. Jego celem jest wymiana doświadczeń, inspiracji i zastosowanych rozwiązań w walce z wykluczeniem społecznym.
01.10

Rozpoczyna się nabór członków Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji

W piątek, 2 października, rozpoczyna się nabór na członków gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji. To ponad 20-osobowe gremium, które opiniuje i ocenia przebieg rewitalizacji, ale też zwraca uwagę na ważne zagadnienia z nią związane, jak np. sprzedaż alkoholu na terenach rewitalizacji. Z końcem stycznia 2021 r. upływa pierwsza, trzyletnia kadencja gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji, powołanego przez Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni, w styczniu 2018 roku. Komitet jest forum dialogu […]
Wspieramy władze miasta w podejmowaniu decyzji, aby jak najlepiej odpowiadały na potrzeby gdynian i gdynianek. Słuchamy, rozmawiamy i działamy razem z mieszkańcami, m.in prowadząc konsultacje społeczne i Budżet Obywatelski.
16.09

Oświadczenie dotyczące zmian wyników głosowania w BO 2020

Szczegółowa analiza wyników głosowania w Budżecie Obywatelskim wykazała, że z powodu luki w systemie, niewielka część głosów została oddana w sposób niezgodny z regulaminem BO. Wpłynęło to nieznacznie na wyniki. Decyzją Prezydenta Gdyni zrealizowane zostaną zarówno projekty ogłoszone wcześniej jako zwycięskie jak i te, które otrzymały najwięcej punktów, po ponownym przeliczeniu głosów. W rezultacie zrealizowane zostaną dodatkowe dwa projekty małe – jeden z Babich Dołów i jeden z Pogórza. Koszt tych projektów pokryje firma Asseco Data Systems, która jest autorem oprogramowania gdyńskiego BO.
31.07

Podsumowujemy BO2020!

Raport podsumowujący tegoroczną edycję gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego jest już dostępny do pobrania i przeczytania. To szczegółowy opis wszystkich elementów procesu. Dla gdynian i gdynianek będzie materiałem pomocniczym podczas spotkań ewaluacyjnych, a dla osób zajmujących się procesami partycypacyjnymi w kraju może być jednym z ujęć gdyńskich doświadczeń.
25.06

Budżet Obywatelski 2020: oto wyniki głosowania!

Aż 116 projektów dzielnicowych i jeden projekt miejski - tyle trafi do realizacji w wyniku zakończonego 22 czerwca głosowania w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2020. Głosowanie trwało od 8 czerwca, a swoje głosy oddały 28 943 osoby – 12,66 procent mieszkańców Gdyni. Tegoroczna edycja gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego była siódmą z kolei.
Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.lis.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.lis.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.