WSPÓŁPRACA I WSPARCIE

powrót

Rozwijamy innowacje społeczne w odpowiedzi na potrzeby poszczególnych grup mieszkańców współpracując z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, firmami, instytucjami otoczenia biznesu, ośrodkami naukowymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi. Wspieramy innowatorów w rozwoju ich pomysłów na rozwiązania dla osób zależnych, a także oferujemy konkretną pomoc w dziedzinie aktywizacji zawodowej i poprawy jakości życia osób wykluczonych.

AKTUALNOŚCI

KONTAKTY

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Aleksandra Cnota-Mikołajec iod@eduodo.pl
DYREKCJA
Aleksandra Markowska - dyrektor a.markowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 01
Maciej Warszakowski - zastępca dyrektora m.warszakowski@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 01
Ewa Król - zastępca dyrektora e.krol@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
KOMUNIKACJA
Ksenia Pisera - główna specjalistka k.pisera@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 20
DIAGNOZY I PARTYCYPACJA (ul. Żeromskiego 31)
Magdalena Warmowska - kierownik bo@gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Dział Programów Społecznych (ul. Żeromskiego 31)
Magdalena Żółkiewicz - kierownik m.zolkiewicz@lis.gdynia.pl urbanlab@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 11
Przestrzenie Społeczne (ul. Śmidowicza 49 / ul. Opata Hackiego 33 / ul. Lipowa 15 / ul. Widna 2A)
Jędrzej Sołtysiak - kierownik j.soltysiak@lis.gdynia.pl 58 727 39 48, 885 581 665
Wymiennikownia (ul. Kartuska 20B)
Martyna Winnicka - kierownik m.winnicka@lis.gdynia.pl wymiennikownia@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 48
Rewitalizacja (ul. Żeromskiego 31)
Agnieszka Jurecka-Fryzowska - kierownik a.jurecka@lis.gdynia.pl rewitalizacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 04
Inwestycje (ul. Żeromskiego 31)
Bianka Witkowska - kierownik b.witkowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 07
Zamówienia Publiczne (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Agnieszka Nadziejko - kierownik a.nadziejko@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 18
Księgowość (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Danuta Nowakiewicz - główna księgowa d.nowakiewicz@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Organizacji (ul. Żeromskiego 31)
Danuta Sobieniecka - kierownik d.sobieniecka@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 05
Administracja (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Iwona Łukasik - kierownik Sekcji Obsługowej i.lukasik@lis.gdynia.pl 58 727 39 23
Aleksander Czech - kierownik Sekcji Obiektów a.czech@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 23
Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.lis.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.lis.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.