Łączymy Oksywie: konkurs architektoniczny

powrót

„Łączymy Oksywie” – konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla połączenia pieszego pomiędzy oksywiem górnym i dolnym (tj. Pomiędzy ul. Żeglarzy, a planowaną ul. Nową Zieloną) oraz zagospodarowania parku leśnego (na obszarze między ul. Bosmańską a ul. Śmidowicza) w Gdyni

 

Oksywie to najstarsza dzielnica Gdyni, miejsce o szczególnym potencjale. Nie tylko ze względu na malownicze położenie pośród zieleni i morza, ale przede wszystkim ze względu na mieszkańców – społeczność silnie związaną z tą częścią miasta. Budowa portu w latach 30tych XX wieku, zepchnęła dzielnicę na peryferie, zwiększając dystans miedzy Oksywiem, a centrum miasta. Od 2017 roku obszar ten jest objęty Gminnym Programem Rewitalizacji, którego realizacja poprawi dostęp do przestrzeni i usług publicznych.

Strategia zakłada połączenie górnej i dolnej części dzielnicy, a także stworzenie nowych miejsc rekreacji. To – w połączeniu z pracą ze społecznością lokalną oraz innymi działaniami inwestycyjnymi zaplanowanymi w ramach rewitalizacji – stworzy warunki do sąsiedzkiej, międzypokoleniowej integracji, będzie wspierać wyrównywanie szans w dostępnie do edukacji, kultury i sportu, a także pomoże wyeksponować walory tej części miasta.

Zapraszamy architektów do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji parku leśnego na obszarze między ul. Bosmańską a ul. Śmidowicza (część ideowa – B) oraz połączenia (traktu) pieszego pomiędzy ul. Żeglarzy, a planowaną ul. Nową Zieloną (część realizacyjna – A). Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową oraz zaproszenie do opracowania dokumentacji projektowej, niezbędnej do realizacji inwestycji dla części A.

→  NATURALNY POTENCJAŁ: PARK LEŚNY

Głównym celem konkursu jest wyłonienie rozwiązań architektonicznych i krajobrazowych dla 18 ha terenu leśnego w środku dzielnicy, który poprawi jej wizerunek oraz realnie ułatwi komunikację pieszą pomiędzy jej częściami. Prace, zgodnie z kryteriami oceny opisanymi w Regulaminie, oceniane będą dla obu części – ideowej (B) i realizacyjnej (A)

W przypadku ideowego kierunku przekształceń terenu leśnego pomiędzy ulicami Bosmańską i Żeglarzy w park leśny – dajemy swobodę w tworzeniu. Propozycje będą głosem w dyskusji o przyszłości tego terenu. Priorytetem jest przedstawienie rozwiązań, które pozwolą na optymalne wykorzystanie terenu na cele rekreacyjne przy minimalnej ingerencji w jego leśny charakter oraz z wykorzystaniem naturalnego potencjału miejsca.

WYGODNE I BEZPIECZNE PRZEJŚCIE: TRAKT PIESZY MIĘDZY UL. ŻEGLARZY I NOWĄ ZIELONĄ

Celem części realizacyjnej konkursu jest wyłonienie rozwiązania, które zapewnieni wygodny i bezpieczny skrót przez las oraz zwiększy dostępność i bezpieczeństwo terenu.

Propozycje powinny skupić się na naturalnym, leśnym charakterze miejsca i wykorzystaniu naturalnych materiałów. Przebieg i konstrukcja traktu oraz towarzysząca mu mała architektura muszą uszanować istniejące zasoby i walory przestrzeni, wprowadzane elementy zagospodarowania rekreacyjnego mają inspirować do kreatywnej zabawy.

Szczegółowe informacje o założeniach konkursowych dostępne są w regulaminie.

 

Obszar opracowania konkursu

Las od południa graniczy z enklawą zabudowy wielorodzinnej typu hotelowego przy ul. Żeglarzy. Znajdują się tu budynki mieszkalne – dawne hotele robotnicze należące do miasta i spółdzielni mieszkaniowych. Ta i pozostałe enklawy zabudowy wielorodzinnej wzdłuż ul. Śmidowicza są wprost powiązane z wojskową historią Oksywia oraz z okresem dynamicznego rozwoju portu i pobliskiej, wciąż funkcjonującej stoczni. Od północy las graniczy z ul. Bosmańską, wzdłuż której dzielnica ma szanse rozwijać się swobodniej. Ta część dzielnicy nasycona jest usługami oraz nowym budownictwem mieszkaniowym. Na północno-wschodniej oraz zachodniej granicy lasu powstają lub będą powstawać nowe osiedla mieszkaniowe.

Szczegółowy opis terenu dostępny jest w regulaminie konkursu.

 

Sąd konkursowy

inż. arch. Barbara Marchwicka

Kierowniczka Sekcji Użytkownika w Dziale Inwestycji Laboratorium Innowacji Społecznych, pełnomocniczka Prezydenta ds. przestrzeni publicznych.

inż. arch. Bianka Witkowska

Kierowniczka Sekcji Rozwiązań Projektowych w Dziale Inwestycji Laboratorium Innowacji Społecznych.

mgr. Tadeusz Schenk

Naczelnik Wydziału Ogrodnika Miasta, leśnik.

 

Harmonogram konkursu

13 lipca 2020: ogłoszenie konkursu

10 sierpnia 2020: termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie

31 sierpnia 2020: wyniki kwalifikacji do udziału w Konkursie

30 listopada 2020: termin składania prac konkursowych

21 grudnia 2020: ogłoszenie wyników Konkursu

 

Nagrody

Pierwsza nagroda: 20 000 złotych oraz zaproszenie do opracowania dokumentacji projektowej (realizacja części A inwestycji).

Druga nagroda: 13 000 zł

Trzecia nagroda: 7 000 zł

 

Informacje organizacyjne

Ogłoszenie konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Laboratorium Innowacji Społecznych

Załączniki do Regulaminu Konkursu

 

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla połączenia pieszego pomiędzy Oksywiem Górnym i Dolnym (tj. pomiędzy ul. Żeglarzy, a planowaną ul. Nową Zieloną) oraz zagospodarowania Parku leśnego (na obszarze między ul. Bosmańską a ul. Śmidowicza) w Gdyni i przeniesienie prawa do pracy konkursowej dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie” poprzez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Działanie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni.

AKTUALNOŚCI

KONTAKTY

Zamówienia Publiczne (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Agnieszka Nadziejko - kierownik a.nadziejko@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 18
Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.lis.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.lis.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.