Praca

Kto może ubiegać się o pracę w Laboratorium Innowacji Społecznych?
Możesz zostać zatrudniony/a w Laboratorium Innowacji Społecznych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, jeżeli spełniasz oczekiwane kwalifikacje i dasz najlepszą gwarancję wykonywania zadań w sposób umożliwiający realizację celów wyznaczonych zarówno dla stanowiska, jak i całego LIS.

W naborze na stanowisko urzędnicze zawsze możesz wziąć udział, jeżeli spełniasz wymagania wymienione w ogłoszeniu o naborze.

Podstawowe, wspólne warunki zatrudnienia dla każdego stanowiska pracownika samorządowego:

  • obywatelstwo polskie, jednak zazwyczaj dopuszczalne jest posiadanie innego obywatelstwa. Ma to miejsce  w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, posiadanie nieposzlakowanej opinii oraz nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślnie przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • potwierdzenie posiadania kwalifikacji zawodowych, które wymienione zostały ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy. Pamiętaj! Niezbędne kwalifikacje są odrębnie ustalane dla  każdego wolnego stanowiska pracy. Dlatego ważne jest, aby oferty pracy składać na konkretne stanowisko, podczas aktualnie trwającego naboru. Oferty osób na stanowiska, na które nie został ogłoszony nabór, nie biorą udziału w tych, które zostaną przeprowadzone w przyszłości.

Przebieg naboru
Po upływie terminu na złożenie kompletnych ofert pracy, Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy złożonych dokumentów porównując dane zawarte w aplikacjach z wymaganiami formalnymi zdefiniowanymi w ogłoszeniu. O ostatecznych metodach rekrutacji końcowej decyduje Komisja, najczęściej korzystając z analizy doświadczenia, kompetencji i  kwalifikacji  kandydatów wynikających z  ofert pracy, rozmowy kwalifikacyjnej, testu bądź warsztatu rekrutacyjnego. Niezależnie od ilości zastosowanych metod rekrutacyjnych, proces selekcji z bezpośrednim udziałem kandydatów na ogół trwa jeden dzień.

Propozycję zatrudnienia otrzymuje jeden z pięciu najlepszych  kandydatów. Każdy z kandydatów biorący udział w selekcji kandydatów, zostaje poinformowany o końcowym wyniku naboru.

Do pobrania: wzór oświadczenia rekrutacyjnego [DOCX], informacja o przetwarzaniu danych osobowych [PDF]

Praca

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.lis.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.lis.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.