W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko pracy: od specjalisty do głównego specjalisty w Dziale Programów Społecznych w Laboratorium Innowacji Społecznych
wybrano:

1.     Panią Barbarę Tołłoczko-Suchańską zam. w Gdańsku,
2.     Panią Joannę Radzanowską – zam. w Gdyni,

Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrane zostały powyższe kandydatki. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatki spełniły wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko pracy. Podczas rozmowy rekrutacyjnej wykazały się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydata oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

powrót