o nas

Laboratorium Innowacji Społecznych to samodzielna jednostka budżetowa Miasta Gdyni, działająca na rzecz mieszkańców i mieszkanek. Szukamy, realizujemy i wdrażamy nowatorskie rozwiązania, które wychodzą naprzeciw społecznym wyzwaniom.

Działamy przez:

 • tworzenie nowych rozwiązań, prowadzenie projektów, wdrażanie programów, rozwijanie innowacji społecznych,
 • wspieranie mieszkańców w realizacji własnych działań,
 • wspieranie struktur miejskich w komunikacji z gdynianami oraz łączenie ich kompetencji we wspólne projekty i przedsięwzięcia, skutecznie wykorzystujące zasoby miasta,
 • skupienie na wyrównywaniu jakości życia we wszystkich dzielnicach i dla wszystkich grup społecznych, szczególnie w sytuacjach wymagających specjalnego wsparcia.  

Rozwijamy pięć ogólnomiejskich Programów, integrując zasoby gdynian i gdynianek oraz lokalnych instytucji i organizacji:

 • Gdynia OdNowa – proces rewitalizacji sześciu gdyńskich terytoriów, określony w Gminnym Programie Rewitalizacji na lata 2017-2026,
 • Budżet Obywatelski Gdynia (BO) – proces, w którym gdynianie i gdynianki decydują o tym, na co przeznaczyć wydzieloną kwotę z budżetu,
 • Wymiennikownia Młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych i Designu – przestrzeń tworzona przez młodzież dla młodzieży,
 • Przystań Gdynia sieć centrów sąsiedzkich – przestrzenie realizacji pomysłów i zainteresowań współtworzone przez mieszkańców i mieszkanki, gdyńskie instytucje i organizacje,
 • UrbanLab Gdynia – otwarte forum dialogu i dyskusji o mieście, przestrzeń wypracowywania rozwiązań rozwijających jakość życia w miastach.

Statut LIS

Nagrody i wyróżnienia, które Miasto Gdynia otrzymało za działania koordynowane z udziałem Laboratorium Innowacji Społecznych

→ Ogólnopolski Konkurs Lider Dostępności 2024 pod honorowym patronatem Prezydenta RP – GRAND PRIX dla Laboratorium Innowacji Społecznych oraz nagroda i wyróżnienie dla inwestycji:

 • nagroda dla Parku Leśnego na Oksywiu w kategorii Przestrzeń publiczna
 • wyróżnienie dla Centrum Sąsiedzkiego Przystań Wina 2A na kategorii Mały obiekt użyteczności publicznej

Czytaj więcej:

→ Ogólnopolski Konkurs Innowacyjny Samorząd 2023 Serwisu Samorządowego PAP pod patronatem Ministerstwa Rozwoju – wyróżnienie sieci gdyńskich Przystani

Celem konkursu jest promocja kreatywnych i innowacyjnych jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju. Nagradzane są najbardziej nowatorskie rozwiązania wdrożone w samorządach – innowacje technologiczne, procesowe, organizacyjne, ekologiczne, społeczne, publiczne (komunalne) oraz dotyczące instrumentów i usług wsparcia.

Czytaj więcej:

→ Ogólnopolski Konkurs Innowacyjny Samorząd 2022 Serwisu Samorządowego PAP pod patronatem Ministerstwa Rozwoju – wyróżnienie dla Gdyńskiej Platformy Dialogu, czyli otwartej platformy internetowej na zasadach open source DECIDIM;

Zespół Laboratorium Innowacji Społecznych był członkiem specjalnej grupy roboczej

Czytaj więcej:

→ Ogólnopolski Konkurs Innowacyjny Samorząd 2021 Serwisu Samorządowego PAP pod patronatem Ministerstwa Rozwoju 

 • wyróżnienie dla innowacji „Gdyńskie inkubatory miejskich rozwiązań” prezentujące dwie nowatorskie koncepcje: Pomysł na Miasto  (PnM) i Fundusz Sąsiedzki „Gdynia OdNowa” (FS)

Czytaj więcej:

→ Międzynarodowa Nagroda Guanghhou za innowacyjne rozwiązania w miastach to wyróżnienie dla 50 najlepszych na świecie dobrych praktyk, dla Gdyni za działania „Gdynia – miasto uczące się w domu”, czyli oferty zajęć online realizowanych przez jednostki miejskie w czasie pandemii COVID-19, w tym działania gdyńskich Przystani.

Czytaj więcej:

Europejski Konkurs Innowacje Społeczne w Polityce / Innovations in Politics 2020 to europejska nagroda przyznawana politykom za nowatorskie rozwiązania podnoszące jakość życia mieszkańców miast. Wiceprezydent ds. innowacji Michał Guć został finalistą konkursu w kategorii  „Demokracja” za rozwijany przez Laboratorium Innowacji Społecznych program UrbanLab Gdynia.

Czytaj więcej:

Ogólnopolski Konkurs Innowacyjny Samorząd 2020 Serwisu samorządowego PAP pod patronatem Ministerstwa Rozwoju to wyróżnienie dla gdyńskich innowacji realizowanych w 2019 roku.

Celem konkursu jest promocja kreatywnych i innowacyjnych jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju. Nagradzane są najbardziej nowatorskie rozwiązania wdrożone w samorządach – innowacje technologiczne, procesowe, organizacyjne, ekologiczne, społeczne, publiczne (komunalne) oraz dotyczące instrumentów i usług wsparcia.

 • Główna nagroda za Gdyński Ogród Deszczowy – projekt zachęcający mieszkańców do tzw. małej retencji wody deszczowej
 • Wyróżnienie dla Urbanlab Gdynia za rozwijanie koncepcji mechanizmu dyskutowania i sposobów wypracowywania rozwiązań podnoszących jakość życia w mieście

Czytaj więcej:

Europejski Konkurs Innowacje Społeczne w Polityce / Innovations in Politics 2019 to europejska nagroda przyznawana politykom za nowatorskie rozwiązania podnoszące jakość życia mieszkańców miast – Prezydent Michał Guć finalistą konkursu w kategorii  „Jakość życia” za rozwijany w gdyńskim inkubatorze innowacji społecznych innowacyjny projekt Fundacji Dom Marzeń-  „Oswajanie Dorosłości”  – W jej ramach, jako narzędzie właśnie oswajania dorosłości przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną wykorzystywany jest symulator niemowlęcia. Podczas warsztatów wyjazdowych osoby z niepełnosprawnością w praktyce przekonują się, na czym polega opieka nad dzieckiem, a specjaliści poznają specyfikę pracy z symulatorem.3.

Czytaj więcej:

„Pomorskie dla Seniora” w kategorii „Samorząd Przyjazny Seniorom” edycja 2019

Czytaj więcej:

Europejski Konkurs Innowacje Społeczne w Polityce / Innovations in Politics 2018 to europejska nagroda przyznawana politykom za nowatorskie rozwiązania podnoszące jakość życia mieszkańców miast – Prezydent Wojciech Szczurek został finalistą konkursu w kategorii „Społeczeństwo” za działania Wymiennikowni jako unikatowego w skali Polski i Europy miejsca stworzonego i zarządzanego przez młodzież, która uczy się działania w relacjach społecznych opartych na zasadach wzajemności i różnych sposobach „wymiany” kapitału społecznego.

Czytaj więcej:

Wpis do „Złotej Księgi Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych” Rzecznika Praw Obywatelskich – II edycja 2017. Zgłoszone spacery i mapy sentymentalne jako narzędzia zwiększania udziału mieszkańców w procesach decyzyjnych dotyczących kształtowania przestrzeni miejskiej

Czytaj więcej:

→  Wpis doZłotej Księgi Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych” Rzecznika Praw Obywatelskich – I edycja 2015, w którym docenione zostały kompleksowe działania, tzw. Gdyński Dialog z Seniorami – przedsięwzięcie złożone z następujących inicjatyw: Panel obywatelski z seniorami; Spacery badawcze z seniorami; Dialog o ofercie aktywizacyjnej; Gdyński Dialog o Jakości Usług Opiekuńczych. Projekt zrealizowany został z inicjatywy władz samorządowych w szerokim partnerstwie z instytucjami miejskimi i gdyńskimi organizacjami pozarządowymi.

Czytaj więcej:

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.lis.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.lis.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.