Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) to samodzielna jednostka budżetowa działającą w Gdyni i na rzecz mieszkańców Gdyni. Zadaniem LIS jest wspierać zrównoważony rozwój Gdyni, aby mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej.

Działamy przez:

  • tworzenie nowych rozwiązań, prowadzenie projektów, wdrażanie programów, rozwijanie innowacji społecznych,
  • wspieranie mieszkańców w realizacji własnych działań,
  • wspieranie struktur miejskich w komunikacji z gdynianami oraz łączenie ich kompetencji we wspólne projekty i przedsięwzięcia, skutecznie wykorzystujące zasoby miasta,
  • skupienie na wyrównywaniu jakości życia we wszystkich dzielnicach i dla wszystkich grup społecznych, szczególnie w sytuacjach wymagających specjalnego wsparcia.   

Rozwijamy pięć ogólnomiejskich Programów, integrując zasoby gdynian i gdynianek, gdyńskich instytucji i organizacji:

  • Gdynia OdNowa – proces rewitalizacji sześciu gdyńskich terytoriów, określony w Gminnym Programie Rewitalizacji na lata 2017-2026,
  • Budżet Obywatelski Gdynia (BO) – proces, w którym gdynianie i gdynianki decydują o tym, na co przeznaczyć wydzieloną kwotę z budżetu,
  • Wymiennikownia. Młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych i Designu – przestrzeń tworzona przez młodzież dla młodzieży,
  • Przystań Gdynia. Sieć centrów sąsiedzkich – przestrzenie realizacji pomysłów i zainteresowań współtworzone przez mieszkańców i mieszkanki, gdyńskie instytucje i organizacje,
  • UrbanLab Gdynia – otwarte forum dialogu i dyskusji o mieście, przestrzeń wypracowywania rozwiązań rozwijających jakość życia w miastach.

Statut LIS

 

 

Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie  o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1) zwanym dalej „Rozporządzeniem”, w zakresie ochrony danych osobowych, przekazujemy Państwu kilka informacji. Prosimy się z nimi zapoznać [klik].