Gdyński System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej „Pracownia” powstał po to, aby wspierać mieszkańców Gdyni, zagrożonych wykluczeniem zawodowym i ubóstwem. Program oferuje szereg form wsparcia, dostosowanych do rozmaitych potrzeb. Do tej pory skorzystało z niego blisko pół tysiąca osób!

Stworzenie tego narzędzia wparcia podyktowane było szerokim spojrzeniem na bariery, na jakie mogą natrafić osoby borykające się z problemami na rynku pracy. Projekt realizowany jest w partnerstwie sektora samorządowego i pozarządowego od grudnia 2016, a rekrutacja jest ciągła i trwać będzie do wiosny 2023.

– Staramy się być miastem otwartym, które oferuje swoim mieszkańcom sprecyzowaną ofertę pomocową. Uruchomiony ponad pięć lat temu projekt „Pracownia” jest nie tylko odpowiedzią na pojawiające się problemy różnych grup społecznych, ale także doskonałym przykładem na międzysektorową współpracę, która przynosi długofalowe efekty i pozwala zmieniać na lepsze życie gdynianek i gdynian – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Współpraca z partnerami projektu pozwoliła na rozszerzenie oferty pomocowej na różne grupy odbiorców i zaoferowanie czterech ścieżek wsparcia: aktywności obywatelskiej i włączenia społecznego, wsparcia społeczno-zawodowego, wsparcia dla osób z niepełnosprawnością oraz integracji społecznej. Dzięki wsparciu partnerów projektu, którego liderem z ramienia Miasta Gdyni jest Laboratorium Innowacji Społecznych: Fundacji Gospodarczej, Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji, Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, a także Powiatowemu Urzędowi Pracy w Gdyni, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i Bankowi Żywności, do końca 2021 roku z projektu skorzystały 493 osoby.

– Dzięki kooperacji pomiędzy naszymi partnerami możemy świadczyć usługi mieszkańcom o różnorodnych potrzebach. Pomoc w znalezieniu zatrudnienia znajdują tutaj więc zarówno osoby z niepełnosprawnościami, jak i te potrzebujące profesjonalnego doradztwa w podniesieniu kompetencji niezbędnych na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy – wyjaśnia Beata Prusak, koordynatorka projektu z Laboratorium Innowacji Społecznych. – Do końca grudnia 2021 roku wsparciem projektowym objęliśmy 105 osób z niepełnosprawnością, znacznie więcej, niż na początku zakładano. Warto również podkreślić, że 42 osoby podjęły już zatrudnienie. To bardzo dobre wyniki, które pokazują, że nasze działania przynoszą realne korzyści.

Uczestnictwo w PRACOWNI przez cały okres trwania projektu jest  bezpłatne, w każdej chwili można złożyć dokumenty rekrutacyjne. Oferowane są cztery ścieżki wsparcia: aktywność obywatelska i włączenie społeczne, wsparcie społeczno-zawodowe, wsparcie dla osób z niepełnosprawnością oraz integracja społeczna.

Dane dotyczące uczestników projektu pokazują, że każda z oferowanych form wsparcia cieszy się zainteresowaniem mieszkańców. Do końca 2021 roku ze ścieżki wsparcia oferowanej przez Fundację Gospodarczą skorzystały 183 osoby, ze ścieżki Towarzystwa Brata Alberta 211, a Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oferowało wsparcie 99 osobom.

Korzyści dla pracodawców

„Pracownia” to nie tylko wsparcie dla uczestników projektu. To również szansa dla pracodawców, którzy mogą zyskać wyszkolonego i kompletnego pracownika.

– Zdajemy sobie sprawę, że zatrudnienie nowego pracownika zawsze jest dla pracodawców pewnego rodzaju ryzykiem. Zaangażowanie się w projekt i współpraca z partnerami pozwala dopasować kandydata, który jest świadomy zarówno swoich mocnych stron, jak i tych nieco słabszych. Warto jednak podkreślić, że uczestnicy projektu kierowani są na staże zawodowe, dzięki czemu mogą sprawdzić swoje kompetencje oraz to, jak odnajdują się w danym środowisku pracy – dodaje Beata Prusak.

Jak zostać uczestnikiem?

Rekrutacja do Gdyńskiego Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej PRACOWNIA jest ciągła, a udział w całym projekcie – bezpłatny. Chętne osoby są zapraszane na spotkania rekrutacyjne, podczas których przedstawiają swoje potrzeby. Takie spotkanie to także okazja do tego, by lepiej poznać kandydatów, ich oczekiwania, zainteresowania i dotychczasowe doświadczenie zawodowe.

Koordynatorzy projektu traktują uczestników bardzo indywidualnie. Każdy z uczestników może również liczyć na skrojoną „pod siebie” ścieżkę pomocową.

Formy wsparcia obejmują m.in. udział w warsztatach zawodowych i praktyki w gdyńskich firmach, doradztwo socjalne i wsparcie psychologiczne, a także doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Oferta przewiduje też udział w warsztatach tematycznych oraz stypendia. Osoby niepełnosprawne mogą natomiast wziąć udział w spotkaniach z rehabilitantami oraz specjalistami ds. potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki pozyskanemu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dofinansowaniu. Całkowita wartość projektu to 9,2 mln zł, z czego 7,8 mln to właśnie dofinansowanie. Uczestnictwo w “Pracowni” jest bezpłatne, w każdej chwili można złożyć dokumenty rekrutacyjne.

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie https://aktywizacjawgdyni.pl/o-projekcie

powrót