Gdyński System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej „Pracownia” wspiera mieszkańców Gdyni zagrożonych wykluczeniem zawodowym. Program przewiduje dla nich szereg form wsparcia – między innymi bezpłatne szkolenia, z których może skorzystać jeszcze około 100 osób.

„Pracownia” przeznaczona jest dla osób szukających pracy lub chcących podnieść swoje kwalifikacje, korzystających ze wsparcia miejskich instytucji (np. Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) bądź posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Na uczestników projektu czekają szkolenia, dzięki którym można podnieść kwalifikacje zawodowe, w zakresie m.in. kosmetyki i pielęgnacji, podstawowej obsługi komputera z certyfikatem ECDL, testowania oprogramowania z certyfikatem ISTQB, podstaw grafiki komputerowej, spawania czy obsługi wózków widłowych. Jest też możliwość szkoleń indywidualnych i grupowych dostosowanych do potrzeb uczestników.

Rekrutacja do projektu jest ciągła. By się zgłosić, należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.aktywizacjawgdyni.pl, przesłać go pocztą tradycyjną na adres Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, ul. Żeromskiego 31, złożyć osobiście w LIS (pon.-pt. 8.00-16.00) lub w biurze Centrum Integracja (ul. Traugutta 2, pon.-pt. w godz. 9.00-14.00). W razie pytań można dzwonić pod numer: 58 727 39 24 lub napisać maila do Beaty Prusak: b.prusak@lis.gdynia.pl

Liderem projektu „Pracownia” jest Laboratorium Innowacji Społecznych, działające w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracja, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie oraz Fundacją Gospodarczą.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

powrót