Gdyński System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej „Pracownia” powstał po to, aby wspierać mieszkańców Gdyni zagrożonych wykluczeniem zawodowym i ubóstwem. W programie, który oferował szereg form wsparcia dostosowanych do rozmaitych potrzeb, wzięło udział 784 uczestników.

Stworzenie tego narzędzia wparcia podyktowane było szerokim spojrzeniem na bariery, na jakie mogą natrafić osoby borykające się z problemami na rynku pracy. Projekt realizowany był w partnerstwie sektora samorządowego i pozarządowego od grudnia 2016 do grudnia 2023 roku. 

– Gdynia to miasto otwarte, które oferuje sprecyzowaną ofertę pomocową. Projekt „Pracownia” był nie tylko odpowiedzią na pojawiające się problemy różnych grup społecznych, ale także doskonałym przykładem na międzysektorową współpracę, która przyniosła długofalowe efekty i pozwoliła zmienić na lepsze życie wielu gdynianek i gdynian – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie współpraca z partnerami projektu, która pozwoliła na rozszerzenie oferty pomocowej na różne grupy odbiorców i zaoferowanie czterech ścieżek wsparcia: aktywności obywatelskiej i włączenia społecznego, wsparcia społeczno-zawodowego, wsparcia dla osób z niepełnosprawnością oraz integracji społecznej. Liderem projektu z ramienia Miasta Gdyni było Laboratorium Innowacji Społecznych, a partnerami: Fundacja Gospodarcza, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, a także Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Bank Żywności.

Warto podkreślić, że każdy z partnerów projektu odpowiadał na inne potrzeby uczestników. Koordynatorzy projektu traktowali każdego uczestnika bardzo indywidualnie, a plan pomocowy był „skrojony” pod konkretną osobę. Formy wsparcia obejmowały m.in. udział w warsztatach zawodowych i praktyki w gdyńskich firmach, doradztwo socjalne i wsparcie psychologiczne, a także doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Oferta przewidywała też udział w warsztatach tematycznych oraz stypendia. Osoby niepełnosprawne mogły natomiast wziąć udział w spotkaniach z rehabilitantami oraz specjalistami ds. potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Do rekrutacji w projekcie przystąpiło 784 uczestników: 445 kobiet oraz 339 mężczyzn. 293 uczestników to osoby z niepełnosprawnościami – w tym 155 kobiet oraz 138 mężczyzn. Co ważne, projekt realnie przyczynił się do poprawy sytuacji zawodowej kilkuset osób. 320 uczestniczek i uczestników podjęło pracę po zakończeniu projektu, a 234 osoby uzyskały dodatkowe kwalifikacje, odbyły szkolenie oraz zdały egzamin. 

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tych liczb, bo świadczą o tym, że kilkaset gdynianek i gdynian stało się atrakcyjnymi na rynku pracy – mówi Aleksandra Markowska, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. – Projekt spełnił swoje założenia, a dla nas stał się świetną okazją do zacieśnienia więzów współpracy międzysektorowej. 

Realizacja projektu była możliwa dzięki pozyskanemu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dofinansowaniu. Całkowita wartość projektu to 9,2 mln zł, z czego 7,8 mln to właśnie dofinansowanie. Uczestnictwo w „Pracowni” było bezpłatne.

W UrbanLab Gdynia odbyło się podsumowaniu projektu//fot. LIS


powrót