29 – właśnie tyle projektów, zgłoszonych przez innowatorów do Inkubatora pomysłów otrzyma grant w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych na przetestowanie w praktyce. W tym naborze szukano innowacji, które poprawią jakość życia osób wykluczanych społecznie.

Wybór projektów to efekt ubiegłotygodniowych prac komisji, która oceniała zgłoszone i wspierane od początku 2021 roku w Gdyni i w Warszawie pomysły.

W trakcie ostatnich trzech miesięcy Inkubator pomysłów wspierał w rozwoju 34 innowacje z całej Polski. Piętnaście pomysłów rozwijało się w Gdyni, dziewiętnaście u warszawskiego partnera tego projektu – w Fundacji Stocznia. Na tym etapie innowatorzy pracowali nad szczegółowym planem, co i jak zamierzają przetestować, żeby sprawdzić, czy ich pomysły zadziałają w konkretnej grupie i wybranym środowisku – wyjaśnia Katarzyna Ziemann, kierownik Działu Zmiany Społecznej w Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.

Ostatecznie pod ocenę komisji, składającej się z grona ekspertów, wśród których znaleźli się Katarzyna Stec – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, Jarosław Józefczyk – wicedyrektor MOPS, Maja Wagner – naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Gdyni, Katarzyna Ziemann – kierownik Działu Zmiany Społecznej LIS, Jakub Wygnański z Fundacji Stocznia oraz dwoje ekspertów zewnętrznych: Agnieszka SkowrońskaLech Uliasz, trafiło trzydzieści pomysłów innowatorów, którzy złożyli specyfikacje innowacji.

Etap oceny podzieliliśmy na indywidualną ocenę innowacji przez ekspertów, po którym następowało trzydniowe wspólne spotkanie, a także spotkania z zespołami innowatorów – mówi Katarzyna Ziemann. – Podczas tych posiedzeń każdy z zespołów miał okazję, by zaprezentować istotę swojego pomysłu, a członkowie komisji oceniającej mogli zadać dodatkowe pytania.

W efekcie obrad komisja zdecydowała o przyznaniu grantu 29 innowatorom, którzy będą testować swoje rozwiązania w Inkubatorze pomysłów. Warto podkreślić, że 13 z pomysłów rozwijanych będzie z pomocą gdyńskiego zespołu Inkubatora pomysłów.

Wszystkie pomysły mają na celu poprawę jakości życia osób doświadczających szeroko pojętego wykluczenia społecznego oraz ich opiekunów albo liderów/aktywistów z danego obszaru działań społecznych.

Oto innowacje, które zostały wybrane przez Komisję:

 • ARBUZ mobilny
 • Bezdomni dla bezdomnych
 • Centralny Punkt Integracji
 • Chwyć za smycz, chwytaj życie
 • Domino
 • Edukacyjny self-service
 • Escape the social exclusion
 • Turnusy mieszkaniowo-asystenckie. Cohousing dla uchodźców i uchodźczyń
 • Joga w okularach
 • Karty usług w języku łatwym do czytania i rozumienia
 • Klub dyskusyjny dla dorosłych osób posługujących się AAC
 • Know your rights
 • Masz.to
 • Nakręceni na zdrowe finanse w lokalnej społeczności
 • One for All, All for One
 • Opiekunowie Opiekunom
 • Program „Karta Krona”
 • Rodzina z sąsiedztwa
 • RODzinnie i zielono
 • Romski w obrazkach
 • sayBabel 2.0 – warsztaty językowe on-line
 • Scena otwarta. Samorzecznicy w teatrze
 • Się poprawia…
 • Słyszalne
 • SMART.edu
 • Wędrujące skrzynki
 • Posiłki Mocy
 • ZDAL(NI)
 • Żyć i być – razem silni

Jesienią rozpocznie się kolejny, drugi już nabór na nowe rozwiązania w obszarze włączenia społecznego.

***

Projekt „Innowacje na ludzką miarę. Wsparcie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego” jest współfinansowany ze środków unijnych, a na rozwijanie i upowszechnianie innowacji społecznych przez okres trwania projektu (lata 2020-2023), Gdynia pozyskała ponad milion złotych z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Szczegóły dotyczące założeń i regulaminu projektu znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://inkubatorpomyslow.org.pl/.

powrót