programy

Informacje o programach ogólnomiejskich realizowanych przez Laboratorium Innowacji Społecznych:

 

Gdynia OdNowa – proces rewitalizacji sześciu gdyńskich terytoriów, określony w Gminnym Programie Rewitalizacji na lata 2017-2026

FB Gdynia Odnowa: Rewitalizacja

 

Budżet Obywatelski Gdynia (BO) – proces, w którym gdynianie i gdynianki decydują o tym, na co przeznaczyć wydzieloną kwotę z budżetu

bo.gdynia.pl

 

Wymiennikownia. Młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych i Designu – przestrzeń tworzona przez młodzież dla młodzieży

wymiennikownia.org

 

 

Przystań Gdynia. Sieć centrów sąsiedzkich – przestrzenie realizacji pomysłów i zainteresowań współtworzone przez mieszkańców i mieszkanki, gdyńskie instytucje i organizacje

przystan.gdynia.pl

 

UrbanLab Gdynia – otwarte forum dialogu i dyskusji o mieście, przestrzeń wypracowywania rozwiązań rozwijających jakość życia w miastach

FB UrbanLab Gdynia