Przyciągająca uwagę międzynarodowych partnerów swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami Gdynia, stała się centralnym punktem spotkania reprezentantów 6 państw współpracujących w ramach projektu Liveability. Dwudniowa wizyta grupy roboczej prowadzona przez Laboratorium Innowacji Społecznych skupiła się na eksploracji miejsc, które stanowią wzorce partycypacyjnego projektowania przestrzeni miejskich i usług publicznych.

Międzynarodowy zespół projektowy odwiedzając Gdynię, miał okazję zapoznać się z unikalnymi miejscami, które od lat funkcjonują w mieście na rzecz mieszkańców: Wymiennikownią i Przystanią Opata Hackiego 33. Te miejsca, będące w centrum działań społecznych i rewitalizacji, zrobiły na gościach ogromne wrażenie, skłaniając ich do zgłębienia metod działania i korzyści, jakie przynoszą gdyniankom i gdynianom.

Gdynia ma sporo do zaoferowania. Dostrzegają to inne samorządy, które chcą się od nas uczyć wdrażania rozmaitych rozwiązań. A to niezmiernie cieszy, bo pokazuje, że robimy dobrą robotę – mówi wiceprezydent Gdyni, Michał Guć, podkreślając rolę miasta jako inspiracji dla innych.

Celem wizyty studyjnej było nie tylko pokazanie konkretnych miejsc, ale także przedstawienie sposobów i metod pracy związanych z opracowywanym w ramach projektu Liveability przewodnikiem Public Interest Design (PID). Ten zbiór zasad i praktyk ma wspierać administracje miast regionu Morza Bałtyckiego w szybszym reagowaniu na potrzeby mieszkańców, wykorzystując metody projektowania partycypacyjnego.

Współpracujące miasta stawiają pytania o to, w jaki sposób budować przestrzenie aktywności sąsiedzkiej, czy jak przeprowadzać transformacje przestrzeni miejskich – często nawet pojedynczych ulic, aby były one miejscami żywymi, angażującymi mieszkańców – komentuje Aleksandra Markowska, dyrektor LIS. – Istotne jest, że wszystkie współpracujące miasta chcą wprowadzić taki sposób postępowania, w którym urzędnicy tworzą rozwiązania razem ze społecznościami lokalnymi. To kierunek, w którym  Gdynia  działa już od wielu lat, a jednocześnie podejście, które z wszech miar warte jest rozpowszechniania wśród pracowników samorządowych.

Projekt Liveability opiera się na 6 zasadach PID obejmujących m.in. projektowanie dla dobra publicznego, współpracę z mieszkańcami oraz stałe uczenie się miasta jako organizacji.

 Delegaci podkreślili znaczenie współpracy i wymiany doświadczeń między miastami, które przyczyniają się do tworzenia bardziej otwartych i przyjaznych dla mieszkańców przestrzeni.

Magdalena Żółkiewicz, koordynatorka projektu z ramienia LIS, podsumowując dwudniowe warsztaty i prezentacje, podkreśla znaczenie analizy problemów oraz koncentracji na praktycznych działaniach, które mogą przynieść realne korzyści dla społeczności lokalnych.

Partnerzy z miast współpracujących w ramach projektu: Pori w Finlandii, Kilonii w Niemczech, Rygi w Łotwie, Kolding i gminy Guldborgsund w Danii oraz Gdynia, a także przedstawiciele naukowych instytucji wspierających:  Fundacja Bohla, REM – konsulting w Hamburgu, nextlearning e.V. / Politics of Tomorrow w Berlinie, Danish Cultural Institute w Kopenhadze, Estońska Akademia Sztuk Pięknych, Designu, Architektury i Nauki w Tallinnie oraz Politechnika Gdańska uczestnicząc w warsztatach w gdyńskim UrbanLabie podzielili się informacjami o dotychczasowych działaniach w swoich miastach i podkreślili znaczenie współpracy i wymiany doświadczeń, które przyczyniają się do tworzenia bardziej otwartych i przyjaznych dla mieszkańców przestrzeni.

Projekt Liveability: „Projektowanie usług publicznych dla odpornych dzielnic” współfinansowany jest przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) 2021-2027.

powrót