W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko: zastępca głównego księgowego w Laboratorium Innowacji Społecznych wybrano:

1.     Panią Bożenę Kościuszko-Panek – zam. w Gdańsku.

Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrana została Pani Bożena Kościuszko-Panek. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko pracy. Podczas rozmowy rekrutacyjnej wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku.
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatki oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

powrót