Połączenie piesze pomiędzy Oksywiem Górnym i Dolnym, a także sugestie urządzenia pobliskiego parku leśnego zostaje właśnie oddane pod namysł architektów. Laboratorium Innowacji Społecznych ogłosiło otwarty konkurs dla biur architektonicznych na przygotowanie koncepcji rewitalizacyjnych inwestycji, które poprawią dostęp do przestrzeni dzielnicy oraz będą sprzyjać sąsiedzkiej integracji.

Oksywie od 2017 objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji, czyli pogłębionym procesem wyprowadzającym okolicę i jej mieszkańców z różnego rodzaju kryzysów. Program uwzględnia zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, a jego szczegółowy zakres został wypracowany razem z mieszkańcami.

– Wśród założeń dla działań rewitalizacyjnych jest połączenie górnej i dolnej części Oksywia. Mieszkańcy i mieszkanki niejednokrotnie zgłaszali, że znacznie ułatwi to poruszanie się po okolicy, a także poprawi dostępność do usług i przestrzeni publicznej. Ale z wielu rozmów wiemy, że obecny, fizyczny podział dzielnicy sprzyja też tworzeniu podziałów wśród mieszkańców. Rewitalizacja to nie tylko działania inwestycyjne, to także wspieranie m.in. sąsiedzkiej, międzypokoleniowej integracji. Połączenie dzielnicy jest więc potrzebne, a równie ważne jest tworzenie miejsc spotkań, gdzie sąsiedzi mogą się poznawać i umacniać więzi – mówi Elżbieta Sierżęga, wiceprzewodnicząca gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji.

– Teren leśny między ul. Bosmańską, a Śmidowicza jest zapleczem rekreacyjnym dla części dzielnicy. Pomimo mozaiki własności i słabej dostępności terenu liczę, że formuła konkursu architektonicznego pomoże zwizualizować potencjał miejsca. Testem dla pomysłów projektantów będzie oczywiście sam pomysł na trakt, który mamy szansę zrealizować – mówi Barbara Marchwicka, kierowniczka Sekcji Użytkownika w Laboratorium Innowacji Społecznych, członkini jury konkursu.

Pierwsza część konkursu, realizacyjna, ma przynieść rozwiązania dla wygodnego i bezpiecznego skrótu przez las pomiędzy ul. Żeglarzy, a planowaną ul. Nową Zieloną,  a także zwiększyć dostępność i bezpieczeństwo terenu. Propozycje architektów powinny skupić się na naturalnym, leśnym charakterze miejsca i wykorzystaniu naturalnych materiałów. Przebieg i konstrukcja traktu oraz towarzysząca mu mała architektura muszą uszanować istniejące zasoby i walory przestrzeni, wprowadzane elementy zagospodarowania rekreacyjnego mają inspirować do kreatywnej zabawy.

Część ideowa dotyczy natomiast urządzenia parku leśnego, czyli 18 ha terenu między ul. Bosmańską a ul. Śmidowicza. Rozwiązania mają pozwolić na optymalne wykorzystanie terenu na cele rekreacyjne przy minimalnej ingerencji w jego leśny charakter oraz z wykorzystaniem naturalnego potencjału miejsca. Wybrana koncepcja będzie głosem w dyskusji o przyszłości tego miejsca.

Architekci mogą zgłaszać swoje prace do 30 listopada. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się 21 grudnia. Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępne są tu.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

powrót