Aż 19 zespołów projektowych z całej Polski zostało dopuszczonych do udziału w otwartym konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji połączenia pieszego pomiędzy Oksywiem Górnym i Dolnym, a także sugestie urządzenia pobliskiego parku leśnego.

Jedną z potrzeb sygnalizowanych przez mieszkańców Oksywia w trakcie konsultacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni, którym dzielnica jest objęta, było ułatwienie poruszania się pieszo między Oksywiem górnym i dolnym. Chodzi o bezpieczny skrót przez las między ulicami Żeglarzy a Bosmańską. Ku jego wyznaczeniu właśnie poczyniono kolejne kroki.

W lipcu Laboratorium Innowacji Społecznych ogłosiło otwarty konkurs na opracowanie koncepcji tego traktu oraz na sugestie urządzenia pobliskiego parku leśnego. Zainteresowanie przeszło najśmielsze oczekiwania.

Zgłosiło się aż 21 zespołów projektowych z całej Polski. Po weryfikacji pod kątem formalnym do udziału w konkursie nie dopuszczono dwóch – informuje Barbara Marchwicka, kierowniczka Sekcji Użytkownika w Laboratorium Innowacji Społecznych, członkini jury konkursu. – To oznacza, że możemy otrzymać nawet 19 unikatowych propozycji na rozwiązanie połączenia pieszego pomiędzy dwiema częściami Oksywia, a jednocześnie 19 świeżych pomysłów które być może poszerzą dyskusję dotyczącą pobliskiego terenu leśnego. Jak na lokalną specyfikę, to imponująca liczba.

Pierwsza część konkursu, realizacyjna, ma przynieść rozwiązania dla wygodnego i bezpiecznego skrótu przez las pomiędzy ul. Żeglarzy a Bosmańską, a także zwiększyć dostępność i bezpieczeństwo terenu. Propozycje architektów powinny skupić się na naturalnym, leśnym charakterze miejsca i wykorzystaniu naturalnych materiałów. Przebieg i konstrukcja traktu oraz towarzysząca mu mała architektura muszą uszanować istniejące zasoby i walory przestrzeni, wprowadzane elementy zagospodarowania rekreacyjnego mają inspirować do kreatywnej zabawy.

Część ideowa dotyczy natomiast urządzenia parku leśnego, czyli 18 ha terenu między ul. Bosmańską a ul. Śmidowicza. Rozwiązania mają pozwolić na optymalne wykorzystanie terenu na cele rekreacyjne przy minimalnej ingerencji w jego leśny charakter oraz z wykorzystaniem naturalnego potencjału miejsca. Wybrana koncepcja będzie głosem w dyskusji o przyszłości tego miejsca.

Zakwalifikowane do konkursu zespoły swoje prace mogą składać do 30 listopada. Wyniki obrad jury poznamy  21 grudnia. Suma nagród w konkursie wynosi 40 tys. zł (trzecia nagroda – 7 tys. zł, druga nagroda – 13 tys. zł, pierwsza nagroda – 20 tys. zł oraz możliwość opracowania dokumentacji projektowej na ten trakt pieszy.)

powrót