Park Centralny

powrót

Poszerzenie granic Parku Centralnego o tereny między ul. Legionów a Tetmajera, ograniczenie proponowanej infrastruktury, dużo przestrzeni do piknikowania – to tylko trzy z wielu uwag uwzględnionych w wyniku konsultacji społecznych przeprowadzonych w roku 2017. Swoje zdanie na temat tego, jak powinno wyglądać nowe miejsce do rekreacji, wyraziło ponad 300 mieszkańców Gdyni. Już można wypoczywać na terenach urządzonych w ramach I etapu budowy parku, trwają prace w kolejnej jego części.

 

Gdyński Park Centralny ma zająć około trzech hektarów. Plany jego powstania między al. Marszałka Piłsudskiego, ul. Świętojańską i Legionów władze miasta ogłosiły w maju 2017. W ślad za tym rozpoczęły się konsultacje społeczne, których przeprowadzenie powierzono Laboratorium Innowacji Społecznych.

Punktem wyjścia do rozmowy z mieszkańcami były wizualizacje przygotowane przez Gdyńskie Centrum Sportu. Zaproponowano podzielenie terenu na dwie strefy: cichą oraz aktywną. Sercem Parku Centralnego miałby być staw otoczony przez dwie specjalne trasy: jedną dla biegaczy, drugą dla rolkarzy. W parku mogłyby być zlokalizowane również funkcje związane z obsługą turystyki, a także niewielkie punkty gastronomiczne. Przedstawiony plan zakładał budowę podziemnego parkingu na około 280 miejsc.

Od 16 czerwca do 7 lipca swoje uwagi do propozycji przedstawionych przez urzędników zgłosiło ponad 310 osób. 253 z nich złożyły formularze konsultacyjne. W otwartej dyskusji i dwóch spacerach badawczych po terenie przyszłego parku uczestniczyło około 60 osób.

W wyniku konsultacji w granice Parku Centralnego włączono obszar między ul. Legionów a ul. Tetmajera. Uwzględniając głosy mieszkańców, zrezygnowano z części proponowanej wcześniej infrastruktury. W parku nie powstanie więc ani boisko wielofunkcyjne, ani punkt informacji turystycznej. Ograniczono wstępnie planowane funkcje gastronomiczne i usługowe. Pojawią się dwie toalety publiczne, niewielki punkt gastronomiczny oraz pawilon dla obsługi parku (w miejscu obecnego budynku MDK).

Cała przestrzeń zostanie zorganizowana tak, by w jak największym stopniu zachować istniejący drzewostan. Jednocześnie planowane są nowe nasadzenia. Urządzony zostanie duży trawnik jako miejsce do piknikowania, leżenia i spędzania czasu na powietrzu. Będzie dużo ławek, stolików, przysiadaków. Park zostanie dobrze oświetlony i będzie monitorowany, by można z niego korzystać także po zmroku. Ważne będą rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo pieszych w rejonie al. Marsz. Piłsudskiego – m.in. ma tu zostać wyznaczone dodatkowe przejście dla pieszych. Utrzymany zostanie – choć nieznacznie zmieni się jego lokalizacja – przystanek komunikacji miejskiej przy ul. Świętojańskiej.

W sierpniu 2019 roku do użytku mieszkańców oddano pierwszą część Parku Centralnego – między ulicami Legionów, Tetmajera i al. Marszałka Piłsudskiego. To strefa spokojnej rekreacji. Na powierzchni ponad 11 tys. m kw. znalazły się tu trzy stoliki do gry w szachy, wybieg dla psów z małym torem przeszkód, siłownia z ośmioma zestawami do ćwiczeń, ogród sensoryczny o powierzchni ponad 200 m kw., miejsce pod własne uprawy, tor do gry w bule. Wszystko w całkowicie nowej aranżacji, na którą składa się mała architektura, nowe nawierzchnie, trzy podesty sceniczne,
zagospodarowana skarpa, a także krzewy i kwiaty wyciszające teren parku. Osią spacerową jest promenada, mająca w tej chwili ćwierć kilometra długości, a po zakończeniu wszystkich prac będzie to ciąg spacerowy o długości prawie 750 km metrów.

W drugiej połowie 2020 roku zakończyć się ma realizacja drugiego etapu Parku Centralnego. Obejmuje wykonanie strefy przeznaczonej do aktywnego spędzania czasu. W tej części parku znajdą się dwa wejścia: od strony al. Marsz. Piłsudskiego i ul. Legionów oraz od ul. Legionów i III LO. Rozbudowany zostanie istniejący plac zabaw, powstanie park linowy, parking dla rowerów oraz mały skatepark dla dzieci i młodzieży. W pobliżu znajdzie się plac wraz z fontanną i ławkami.  Pomnik Sue Ryder zostanie przeniesiony i oddzielony od ścieżki rolkarskiej nasadzeniami zieleni.

Cała inwestycja zlokalizowana pomiędzy al. Marsz. Piłsudskiego, ul. Świętojańską i Tetmajera zostanie zrealizowana w ciągu trzech lat. W parku zostaną wydzielone strefy: ciszy, wypoczynku i rekreacji. Ważną część projektu stanowić będzie parking podziemny na 270 samochodów z wjazdem od ul. Partyzantów. Zostanie zlikwidowany parking przed Urzędem Miasta. W jego miejscu powstanie przyjazny dla oka i spacerów teren zielony z wysokimi drzewami, tak by rośliny oddzielały wizualnie i akustycznie park od al. Marsz. Piłsudskiego i ul. Świętojańskiej.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z załącznikami:

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.lis.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.lis.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.