Znana jest już zwycięska koncepcja architektoniczno-urbanistyczna, która stanie się podstawą projektu wykonawczego Parku Centralnego. Wiemy, jak będzie wyglądał nowy park i jakie atrakcje znajdą się na terenach zielonych wzdłuż alei Marszałka Piłsudskiego. Do udziału w konkursie zgłoszono trzy prace, a sąd konkursowy wybrał projekt biura architektonicznego Arch-Deco.

Pierwsze informacje o planach powstania nowej, zielonej przestrzeni, przeznaczonej na cele rekreacji i wypoczynku pomiędzy ulicami Świętojańską i Legionów, pojawiły się w maju 2017 roku. W czerwcu zaproszono mieszkańców do konsultacji wizji Parku Centralnego. Docelowa koncepcja, która wygrała konkurs, ogłoszony przez Agencję Rozwoju Gdyni, uwzględniła większość uwag i propozycji, zgłoszonych przez mieszkańców. Złożono ogółem 253 formularze z uwagami.

– Pierwsze wrażenie jest znakomite. Do koncepcji Parku Centralnego podchodziliśmy z jasno sprecyzowanymi założeniami. Zależało nam, by przestrzeń miejska wzbogaciła się o miejsce, które mieszkańcy będą odwiedzać z przyjemnością. W parku mają złapać chwilę wytchnienia, wypocząć w sposób, który lubią najbardziej: wypić kawę czy pojeździć na rolkach. Gdynia potrzebuje przestrzeni ogólnodostępnej, estetycznej i funkcjonalnej zarazem. Na pierwszy rzut oka przedstawiona koncepcja spełnia te zamierzenia w stu procentach i wkomponowuje się w naszą wizję rozwoju miasta. Dzisiaj zrobiliśmy duży krok w kierunku zrealizowania planów uczynienia Gdyni miastem jeszcze bardziej otwartym na mieszkańców i piękniejszym – mówi prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Mieszkańcy bardzo pozytywnie odnieśli się do samego pomysłu, podkreślali, że to inwestycja bardzo trafiona i oczekiwana. Wiele wstępnych założeń zostało zmienionych. Okazało się, że gdynianie obawiają się w tym miejscu nadmiaru różnych funkcji na ograniczonej przestrzeni. Podkreślano rolę zieleni i potrzebę stworzenia miejsc wyciszenia nie tylko dla osób starszych, podnoszono brak konieczności budowy pawilonów gastronomicznych, boiska, zbiornika wodnego czy informacji turystycznej. Wskazano, że po drugiej stronie alei Piłsudskiego funkcjonują mniejsze i większe lokale gastronomiczne, a przy III LO znajdują się boiska sportowe. W zamian mieszkańcy zaproponowali ciekawe i użyteczne rozwiązania. Dzięki tym głosom park zostanie poszerzony o przestrzeń pomiędzy ulicami Legionów i Tetmajera. Powstanie tam strefa wyciszona i zacieniona ze stolikami szachowymi, torem do gry w bule, ławeczkami i przysiadakami, alejkami spacerowymi i wybiegiem dla psów. Obecny skatepark zostanie zachowany. W miejscu budynku MDK pojawi się pawilon z toaletami, windą na parking dla osób niepełnosprawnych i pomieszczeniami dla obsługi. Boisko z asfaltową bieżnią zostanie zamienione na uniwersalny teren zielony z alejkami, o co też wnioskowali mieszkańcy. Będzie tam „zakątek zabawy” W parku powstanie też kameralna przestrzeń na koncerty lub festyny, ze specjalnym podestem.

– Jako biuro architektoniczne powinniśmy promować przepiękną architekturę. A myśmy tą architekturę schowali, by na główny plan wysunęła się jak największa ilość zieleni i przestrzeni wodnej. Tak aby faktycznie to był park, który zapewni odpoczynek i rekreację dla wszystkich mieszkańców Gdyni. Dążyliśmy do tego, aby powietrze w Gdyni było jeszcze czystsze. Ciekawostką wyróżniającą nasz projekt, będzie dyskretne oświetlenie. Wieczorami, za odwiedzającymi park będzie podążało pasmo świetlne – mówi Zbigniew Reszka, właściciel biura architektonicznego Arch-Deco.

Najważniejsi w planowanej przestrzeni mają być piesi i brak ruchu kołowego, stąd brak wewnętrznych dróg rowerowych czy miejsc dla food-tracków. Pojawi się dodatkowa zieleń, która będzie izolacją od hałasu ulic i podkreśli podział na strefy funkcjonalne. Mieszkańcy zwrócili też uwagę na to, by zaplanować część terenów zielonych w taki sposób, by można było spokojnie poleżeć na kocu, zrelaksować się, bez sąsiedztwa ze strefą aktywnego wypoczynku.  Nie zabraknie też zbiornika wodnego z sezonowymi fontannami i z możliwością przekształcenia go w ślizgawkę. Zostanie on przesunięty w stronę ul. Świętojańskiej, tak, by zwiększyć tereny zielone. Zwiększy się liczba ławek i siedzisk dla osób z różnymi potrzebami. W zwycięskiej koncepcji jest też miejsce na tor dla rolkarzy i biegaczy.

– Praca bardzo ciekawa kompozycyjnie, z dobrym podziałem funkcjonalnym stref. Obiekty kubaturowe zaprojektowane zostały z minimalną ingerencją w przestrzeń, we współczesnej stylistyce, a zieleń konsekwentnie podkreśla idee urbanistyczno-architektoniczne – mówi Markos Pagudis, prezes Agencji Rozwoju Gdyni, spółki, która na zlecenie miasta zorganizowała i przeprowadziła konkurs.

Mieszkańcy interesowali się też kwestiami rozwiązań komunikacyjnych, a zwłaszcza planowanym podziemnym parkingiem na 270 miejsc. Parking, po wielu analizach, okazał się rozwiązaniem koniecznym, zwłaszcza w świetle gorących dziś postulatów ograniczania ruchu samochodowego w ścisłym centrum. Płatne parkingi na obrzeżach tej strefy to jedyne rozwiązanie. Powiększy się strefa zieleni, która zajmie obecny parking przed UM i skwerek z choinką. Przy budynku UG powstanie przejście dla pieszych. Obecny przystanek przy ul. Świętojańskiej zostanie przesunięty o kilka metrów, a w docelowym projekcie powstanie tam strefa bezpieczeństwa dla pieszych. Cały teren będzie objęty monitoringiem kamer i pojawi się oświetlenie, poprawiające bezpieczeństwo.

– Otrzymaliśmy trzy propozycje. Arch-Deco przedstawiło projekt placu, będącego parkiem miejskim z ukrytą architekturą. Koncepcja posiadała wiele szczegółów, detali i informacji, które pomogły nam w podjęciu decyzji. Druga praca Biura Projektów Budownictwa Komunalnego z Gdańska zaprezentowała park z widoczną kubaturą. Posiadała wiele ciekawych rozwiązań, jednak ze względu na ilość znajdującej sie w projekcie architektury, postanowiliśmy nagrodzić ją trzecim miejscem. Natomiast trzeci projekt, firmy Integral Projekt z Warszawy, który nie został nagrodzony, postawił na plac miejski, a nie na park centralny. Przed urzędem miasta znalazłby się nie zielony, ale betonowy plac. Praca ta więc nie spełniła oczekiwań zadania konkursowego – mówi Tomasz Janiszewski, sędzia referent komisji konkursowej.

Zwycięzca konkursu, firma Arch-Deco, otrzymała nagrodę w wysokości 30 tys. zł i zostanie zaproszona do udziału w negocjacjach na wykonanie dokumentacji projektowej. Decyzją komisji nie przyznano drugiego miejsca. Natomiast trzecie miejsce oraz 15 tys. złotych otrzymał projekt Biura Projektów Budownictwa Komunalnego z Gdańska.

Szacowany koszt całej inwestycji będzie znany po wykonaniu projektu, ale dziś ocenia się go na około 35 mln zł. Park powinien być gotowy do końca 2020 roku.

Wszystkie trzy projekty można oglądać w gdyńskim InfoBoksie do końca lutego.

powrót