Teren zielony wzdłuż alei Marszałka Piłsudskiego stanie się wkrótce urokliwym miejskim ogrodem. Władze miasta ogłosiły już plany stworzenia w tym miejscu Parku Centralnego. To będzie uzupełnienie istniejących w tej okolicy terenów rekreacji, z których mieszkańcy chętnie korzystają. Gdynianie będą mieć ważny głos w sprawie ostatecznego kształtu tego fragmentu miasta. W tym tygodniu, w ramach trwających konsultacji społecznych, odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami oraz dwa spacery badawcze.

ZIELONE MIEJSCE SPOTKAŃ

Gdyński Park Centralny rozciągać się będzie wzdłuż al. Marszałka Piłsudskiego, między ul. Świętojańską a Legionów. To około trzy hektary terenów zielonych. Wizualizacje Parku Centralnego, które magistrat opublikował w maju, przygotowało Gdyńskie Centrum Sportu. Projekt ten jest jednak wyłącznie zaproszeniem do rozmowy o tym, jak ta część miasta może wyglądać za kilka lat. Zaproponowano dyskretne podzielenie terenu na dwie strefy: cichą oraz aktywną. Pierwsza miałaby być zlokalizowana bliżej ulicy Świętojańskiej, natomiast ta druga bliżej ulicy Legionów. Intencją jest stworzenie miejsca przyjaznego wszystkim: dzieciom, młodzieży, seniorom, zapracowanym, młodym rodzicom, turystom… każdy ma tu znaleźć coś dla siebie.

Stefę cichą tworzyć miałaby zatem przestrzeń do siedzenia, piknikowania, gry w boule czy np. kometkę. W strefie aktywnej znaleźć by się mogło wielofunkcyjne boisko, które zimą pełniłoby funkcję ślizgawki dla amatorów łyżwiarstwa. Sercem Parku Centralnego miałby być staw otoczony przez dwie specjalne trasy: jedną dla biegaczy, drugą dla rolkarzy. W parku mogłyby być zlokalizowane również funkcje związane z obsługą turystyki, a także niewielkie punkty gastronomiczne.

Przedstawiony plan zakłada budowę podziemnego parkingu na około 280 miejsc. Warto dodać, że samorządowcy zarzucili wcześniejsze plany zakładające budowę w przyszłości na terenie parku Urzędu Miasta Bis.

– Zależy nam na rozmowie z mieszkańcami na temat różnych funkcji jakie może spełniać to miejsce. Już teraz teren ten odwiedzają zarówno rodzice, seniorzy jak i osoby uprawiające sport. Chcemy podyskutować na temat oczewkiwań co do zieleni, aranżacji tej przestrzeni, jak powinny wyglądac strefy wejścia, czy strefy dedykowane poszczególnym grupom. Moż powinny zostać odzielone, a może mają się wzajemnie przenikać. Wynik dyskusji będzie punktem wyjścia do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a także do projektu architektonicznego  – tłumaczy Aleksandra Markowska, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.

Ostateczny wpływ na wygląd parku będą mieli gdynianie. Rozpoczęły się już konsultacje w tej sprawie, a swoją opinie na temat parku mogą wyrazić wszyscy mieszkańcy Gdyni. Ostateczny pomysł na zagospodarowanie tej przestrzeni zostanie przygotowany po analizie wniosków wniesionych w konsultacjach społecznych.

POROZMAWIAJMY O PARKU

W najbliższych dniach odbędą się trzy spotkania, w których udział może wziąć każdy zainteresowany mieszkaniec Gdyni. Opinie i sugestie wniesione podczas konsultacji zostaną od razu zaprotokołowane do dokładnego rozpatrzenia. Harmonogram spotkań:

• 20.06 (wtorek) – spotkanie konsultacyjne w sali 105 Urzędu Miasta, przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Początek o godz. 17.30.

• 22.06 (czwartek) o godz. 17.30 oraz 24.06 (sobota) godz. 10 – spacery badawcze. Uczestnicy na miejscu planowanej inwestycji będą mogli podzielić się własnymi pomysłami oraz porozmawiać o możliwościach.

NAPISZ, CO MYŚLISZ

Osoby, które nie mogą osobiście przyjść na konsultacje społeczne, mogą wypełnić i przekazać specjalny formularz konsultacyjny. Dokument jest już dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej gdynia.pl oraz w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Formularz można przekazać:

• pocztą elektroniczną, na adres: konsultacje@lis.gdynia.pl
• drogą elektroniczną parkcentralny.webankieta.pl
• pocztą tradycyjną, na adres: Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne: Park Centralny”
• osobiście: Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00 (okienko po prawej stronie, na parterze po wejściu do budynku UM), z dopiskiem: „Konsultacje społeczne: Park Centralny”.

Uwagi, opinie i propozycje, które wpłyną lub zostaną dostarczone po godz. 14 w dniu 7 lipca lub na formularzu konsultacyjnym nie będzie czytelnego imienia i nazwiska osoby wypełniającej nie będą rozpatrywane.

powrót