KONSULTACJE I BADANIA

powrót

Wspieramy władze miasta w podejmowaniu decyzji, aby jak najlepiej odpowiadały na potrzeby gdynian i gdynianek. Słuchamy, rozmawiamy i działamy razem z mieszkańcami, m.in prowadząc konsultacje społeczne i Budżet Obywatelski.

Wierzymy, że skuteczne zarządzania miastem wymaga zrozumienia potrzeb mieszkańców oraz dialogu z nimi. Dlatego od kilku lat prowadzimy jako Laboratorium Innowacji Społecznych działania związane z badaniami i konsultacjami społecznymi.

Przeprowadzamy diagnozy, by lepiej poznać i zrozumieć preferencje mieszkańców oraz okoliczności, w których działamy. Zdobyte informacje oraz wyciągane na ich podstawie wnioski przekładają się na decyzje podejmowane przez władze miasta. Pozwalają również na późniejsze zmierzenie efektów realizowanych działań.

Przykładem takiego podejścia jest tocząca się w Gdyni rewitalizacja. Dzięki wszechstronnej diagnozie udało się wskazać tereny miasta i społeczności, które najbardziej potrzebują wsparcia samorządu. Analiza sytuacji życiowej mieszkańców, stanu zasobu mieszkaniowego oraz występujących problemów społecznych pozwoliła na przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – planu działań naprawczych dla sześciu obszarów Gdyni, który został przyjęty przez radę miasta.

Chcemy jednak nie tylko pozyskiwać informacje, ale także wchodzić w dialog z mieszkańcami i włączać ich na różne sposoby w podejmowanie decyzji o tym, jak zmienia się Gdynia. Prowadzone przez nas badania są zwykle wstępem do rozmowy z mieszkańcami na tematy, które ich dotyczą.

Od 2015 roku koordynujemy przebieg Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego gdynianie i gdynianki decydują co roku o tym, na co przeznaczyć część środków z budżetu miasta. Prowadzimy również konsultacje społeczne, zbierając opinie mieszkańców w kwestiach, które są przedmiotem decyzji władz miasta. Słuchamy sugestii mieszkańców i razem z nimi poszukujemy najlepszych rozwiązań. W 2017 roku przeprowadziliśmy konsultacje, które dotyczyły koncepcji zagospodarowania Parku Centralnego oraz organizacji ruchu na Grabówku.

Razem z różnymi komórkami Urzędu Miasta oraz jednostkami miejskimi dbamy o to, by głos mieszkańców był jak najlepiej słyszalny i by mieli oni wpływ na to, jak rozwija się ich samorząd.

AKTUALNOŚCI

KONTAKTY

DIAGNOZY I PARTYCYPACJA (ul. Żeromskiego 31)
Magdalena Warmowska - kierownik bo@gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.lis.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.lis.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.