Karwiny-Mały Kack

powrót

Między ulicami Buraczaną na Karwinach i Strzelców w Małym Kacku powstanie kładka pieszo-rowerowa – zdecydował Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, w efekcie konsultacji społecznych. Na początku listopada 2019 roku przedstawiciele władz miasta podpisali dokumentację projektowo-kosztorysową dla inwestycji.

Zorganizowanie konsultacji społecznych w sprawie budowy nowego połączenia Małego Kacka i Karwin było odpowiedzią na głosy zaniepokojenia ze strony mieszkańców – zwłaszcza Karwin – ogłoszonymi przez władze miasta planami budowy wiaduktu drogowego między ulicami Strzelców i Buraczaną. Do Urzędu Miasta trafiła petycja mieszkańców, a prezydent – biorąc pod uwagę ich obawy – zapowiedział konsultacje w tej sprawie.

Rozpoczęły się 30 listopada 2018, a ich pierwszym elementem było wysłuchanie publiczne (11 grudnia w szkole przy ul. Staffa na Karwinach). Na ostatnim etapie konsultacji – od poniedziałku, 7 stycznia do niedzieli, 20 stycznia 2019 – swoje uwagi w sprawie planowanej inwestycji gdynianie i gdynianki mogli przekazać za pośrednictwem formularza konsultacyjnego, dostępnego on line oraz w wersji papierowej. Proces konsultacyjny zaangażował ponad 1000 osób.

Przeprowadzono też dwa dialogi techniczne, które pozwoliły oszacować przybliżone koszty realizacji dwóch wariantów inwestycji: jeden dotyczący wiaduktu samochodowego, drugi w sprawie kładki pieszo-rowerowej.

W lutym 2019 Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, podjął decyzję podsumowującą proces konsultacji społecznych: ul. Strzelców w Małym Kacku z Buraczaną na Karwinach połączy kładka pieszo-rowerowa.

W lipcu 2019 r. ogłoszono przetarg na opracowanie niezbędnej dokumentacji, wykonanie prac geodezyjnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad projektem. Przystąpiły do niego cztery przedsiębiorstwa. Najlepszą propozycję przedstawił Zakład Usługowo-Projektowy Mostex z Kartuz i to on przygotuje projekt kładki (w trzech wariantach; spośród zaprezentowanych propozycji wybrana będzie jedna i dla niej opracowana zostanie ostateczna dokumentacja projektowo-kosztorysowa inwestycji). Umowę w tej sprawie podpisano 4 listopada 2019 r.

Kładka ma mieć około 90 metrów długości i nie mniej niż 5 metrów szerokości. Będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także iluminowana, co dodatkowo podkreśli jej walory architektoniczne. Konstrukcja przebiegać ma nad położoną w głębokim wąwozie linią kolejową 201, projekt musi więc uwzględniać szczegółowe uzgodnienia ze spółką PKP Linie Kolejowe. Przede wszystkim jednak kładka zdecydowanie ułatwi mieszkańcom dostępność do obu dzielnic.

Budowie kładki towarzyszyć będzie przebudowa istniejącego układu drogowego, aby możliwe było powiązanie komunikacyjne z sąsiednimi ulicami.

Nagranie wideo z wysłuchania publicznego można obejrzeć tutaj.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z konsultacji społecznych wraz z załącznikami do raportu.

AKTUALNOŚCI

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.lis.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.lis.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.