O sąsiedzkości w Gdyni i życiu w dzielnicach

powrót

Jak wspierać relacje sąsiedzkie w dzielnicach? Jakie są potrzeby mieszkańców? Czy domy sąsiedzkie mogą pomóc tworzyć centra lokalne? To pytania, które postawione zostały w ramach badania sąsiedzkości i życia w dzielnicach Gdyni. Raport podsumowujący konsultacje jest już dostępny.

„O sąsiedzkości w Gdyni i życiu w dzielnicach” to ogólnomiejskie konsultacje społeczne, których celem było poznanie potrzeb mieszkańców i mieszkanek Gdyni związanych z życiem w dzielnicach, rozwojem relacji sąsiedzkich i kierunkiem, w jakim powinna się rozwijać sieć Przystani – centrów sąsiedzkich.

Konsultacje prowadzono w okresie od dnia 13 września do dnia 4 października 2021 roku z wykorzystaniem:

  1. Badania ankietowego, dotyczącego sąsiedzkości i potrzeb mieszkańców przeprowadzone poprzez formularz udostępniony za pośrednictwem Gdyńskiej Platformy Dialogu (www.konsultujemy.gdynia.pl) oraz w domach sąsiedzkich w Przystaniach Lipowa 15, Opata Hackiego 33 i Śmidowicza 49.
  2. Wywiadów jakościowych z mieszkańcami i mieszkankami Gdyni, przeprowadzanych przez animatorów i animatorki Domów Sąsiedzkich w Przystaniach.

W ramach badania ilościowego zebrano 126 ankiet, w ramach badania jakościowego zrealizowano 37 wywiadów.

Wyniki dostępne są w raporcie podsumowującym.

Załączniki 1. Raport z konsultacji

2. Kwestionariusz

3. Scenariusz 

 

Konsultacje są elementem projektu „Przystań. Model centrów sąsiedzkich w dzielnicach Gdyni – praktyka wdrożeniowa” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i Funduszu Spójności.

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.lis.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.lis.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.