Starowiejska

powrót

Przestrzeń z priorytetem dla pieszych oraz ograniczeniem ruchu kołowego – taka będzie ulica Starowiejska. Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek podjął decyzję po zapoznaniu się z raportem podsumowującym proces konsultacji społecznych, a także z analizami finansowymi potencjalnych kosztów realizacji różnych wariantów zmian.

Konsultacje społeczne dotyczące przyszłości ulicy Starowiejskiej trwały od 6 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku. Ich celem było wypracowanie propozycji zmian w przestrzeni tej ulicy oraz poddanie ich pod publiczną dyskusję z mieszkańcami Gdyni.

Podczas cyklu warsztatów, w których wzięli udział mieszkańcy i architekci, wypracowano trzy możliwe do wprowadzenia warianty zmian: zachowanie tradycyjnego układu ulicy Starowiejskiej, stworzenie przestrzeni współdzielonej z udogodnieniami dla pieszych oraz z zachowaniem ruchu kołowego lub z priorytetem dla pieszych oraz ograniczeniem ruchu kołowego. Warianty te przygotowano na podstawie obserwacji i sugestii uczestników warsztatów, a także wyników ankiet.

Propozycje zmian zostały przedstawione do oceny mieszkańców, których opinie były silnie zróżnicowane. Najwięcej pozytywnych ocen wśród wypełniających ankietę konsultacyjną otrzymał wariant nr 3 – zakładający stworzenie przestrzeni z priorytetem dla pieszych i ograniczenie ruchu kołowego. Takie rozwiązanie poparło 55 proc. respondentów – był to jedyny wariant, który zyskał aprobatę ponad połowy z nich. Jednocześnie ten kierunek zmian budził też wyraźny opór – blisko 30 proc. uczestników konsultacji zdecydowanie go nie popiera, a kolejne 8 proc. – raczej nie popiera. Po analizie wyników konsultacji, Prezydent wybrał właśnie ten wariant rozwoju ulicy.

Według założeń wybranego wariantu – przygotowanych i omawianych przez mieszkańców podczas konsultacji społecznych – na Starowiejskiej zostaną wprowadzone różnego typu rozwiązania uspokajające ruch oraz zwiększające bezpieczeństwo i komfort pieszych. M.in. ustanowiona zostanie tzw. strefa zamieszkania, która pozwala pieszym przekraczać jezdnię w dowolnym miejscu – nie tylko na przejściach, a prędkość samochodów obniża do 20 km/h. Ruch kołowy na nowej Starowiejskiej spotka się z ograniczeniami, np. niemożliwy stanie się tranzyt przez całą długość ulicy – od Dworca PKP do Placu Kaszubskiego. Pojawią się natomiast nowe przestrzenie odpoczynku dla pieszych.

Więcej na temat konsultacji społecznych oraz ulicy Starowiejskiej można przeczytać w materiałach informacyjnych przygotowanych na potrzeby konsultacji:

AKTUALNOŚCI

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.lis.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.lis.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.