Gdyński Dialog o Klimacie

powrót

Celem Gdyńskiego Dialogu o Klimacie było wypracowywanie rozwiązań i rekomendacji oraz zebranie opinii i pomysłów, które na trzech poziomach – całego miasta, wspólnot lokalnych oraz indywidualnego mieszkańca – mogą ograniczać negatywne zjawiska związane kryzysem klimatycznym i pozwolą się nam lepiej do niego przygotować.

Proces został przeprowadzony z potrzeby wymiany wiedzy, opinii i doświadczeń różnych stron – osób i instytucji zaangażowanych w życie i tworzenie miasta – dotyczących m.in. sposobów na to można włączyć się w działania proklimatyczne i prośrodowiskowe.

Konsultacje rozpoczęły się w listopadzie 2020 roku i kończą się w ostatnich dniach maja 2021 r. Były podzielone na  cztery etapy, w których w sumie udział wzięło niemal 600 osób.

Głównym założeniem Gdyńskiego Dialogu o Klimacie było dotarcie to różnych grup – zarówno poszczególnego mieszkańca, społeczności lokalnych, jak również przedstawicieli instytucji i organizacji. Z tego względu cały proces podzielono na etapy i dobrano metody, które pozwoliły maksymalnie dotrzeć do poszczególnych grup –  nie tylko zebrać opinie, ale i zaangażować, skłonić do namysłu, a także podjęcia wspólnych, oddolnych działań. Każdy z etapów łączył się ze sobą i stanowił punkt wyjścia do kolejnego działania, korzystając z wcześniej zebranej i opracowanej wiedzy czy materiałów.

Efektem konsultacji jest zebranie rekomendacji dla Urzędu Miasta w obszarze zieleni, gospodarowania wodą oraz redukcji CO2, wypracowanie konkretnych pomysłów do wdrożenia dotyczących redukcji śladu węglowego oraz wiedzy na temat jak mieszkańcy Gdyni mogą się włączyć w działania pro klimatyczne i co może wspomóc ich zaangażowanie.  Wszystkie one znajdą się w raporcie z konsultacji, który powstanie do końca czerwca.

 

Przebieg procesu

ETAP DIAGNOSTYCZNY

27 listopada – 31 grudnia 2020 r.

→ 125 pytań na temat zmian klimatycznych

→ Broszura „Zapytaj eksperta”

Etap diagnostyczny zakładał przygotowanie procesu i poinformowanie mieszkańców o nim – o tym, jak można się w niego włączyć oraz o działaniach prowadzonych przez Miasto w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

ETAP NARADY SPOŁECZNEJ

4 stycznia – 28 lutego 2021 r.

→ 54 rekomendacje i 34 pomysły na działania wspierające ochronę klimatu i środowiska w Gdyni

Narada społeczna była cyklem czterech warsztatów online, skierowanym do przedstawicieli organizacji i instytucji takich, jak spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, środowiska naukowe czy rady dzielnic.

ETAP ZBIERANIA UWAG I POMYSŁÓW

  1 – 31 marca 2021 r.

→ 426 ankiet zawierających najważniejsze dostrzegane problemy w obszarze zieleni i wody  oraz pomysły na ich rozwiązania, a także wskazanie aktywności jakie mieszkańcy gotowi byliby podjąć

Założeniem trzeciego etapu było zebranie uwag i pomysłów od mieszkańców dotyczących zieleni, wody w mieście oraz działań lokalnych związanych ze środowiskiem.

ETAP WYPRACOWYWANIA ROZWIĄZAŃ – IDEATHON

23-24 kwietnia 2021 r.

→ 3 rozwiązania w obszarze reedukacji śladu węglowego

Etap wypracowywania rozwiązań miał formułę Ideathonu, czyli dwudniowych zdalnych warsztatów projektowych. Ich celem było wypracowanie propozycji rozwiązań pomagających mieszkańcom i mieszkankom Gdyni redukować ślad węglowy.

Decyzje co do tego, które z rekomendacji GDOK zostaną przyjęte do wdrożenia, zapadną do połowy lipca.

 

Załączniki

  1. Raport z konsultacji

 

MATERIAŁY INFORMACYJNE:

  1. Zarządzanie Prezydenta Miasta Gdyni nr 2817/20/VIII/R z dnia 13.10.2020r.
  2. Materiał informacyjny dotyczący całego procesu
  3. Przewodnik po naradzie społecznej dla jej uczestników
  4. Formularz konsultacyjny
  5. Regulamin Ideathonu

 

WYRACOWANE MATERIAŁY Z POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW

  1. Zebrane pomysły i rekomendacje wypracowane na etapie narady społecznej
  2. Opracowanie odpowiedzi zebranych w ankiecie konsultacyjnej dla mieszkańców
  3. Szczegółowe opracowania koncepcji powstałych w ramach Ideathonu

 

 

AKTUALNOŚCI

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.lis.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.lis.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.