313 projektów dzielnicowych i 37 wniosków ogólnomiejskich złożonych w Budżecie Obywatelskim 2024 przeszło pozytywnie weryfikację formalną. Teraz zostaną skierowane do analizy techniczno-finansowej. Sprawdzane będą m.in. szacowane koszty projektów oraz zgodność z zasadami BO.

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkanki i mieszkańcy złożyli 364 projekty, w tym 325 dzielnicowych oraz 39 miejskich. Sześć zostało wycofanych przez autorów, więc zgodnie z regulaminem do weryfikacji formalnej zostało skierowanych łącznie 358 wniosków. Można je przeczytać i skomentować na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego.

W pierwszym etapie weryfikacji, ogólnym, zespół Laboratorium Innowacji Społecznych sprawdzał, m.in. czy wniosek został prawidłowo wypełniony, a także czy zawierał wszystkie niezbędne załączniki.

– W przypadku braków, np. załączników, autorzy i autorki zostali powiadomieni o tym fakcie i mieli kilka dodatkowych dni na uzupełnienia. Ostatecznie siedem projektów zostało zweryfikowanych negatywnie, właśnie ze względu na braki formalne. W przypadku jednego projektu, zgodnie z decyzją dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych, został wydłużony czas weryfikacji – mówi Magdalena Warmowska, kierowniczka Działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych.

Projekty, które przeszły weryfikację ogólną, zostaną teraz przekazane do analizy lokalizacji (projekty inwestycyjne) i techniczno-finansowej. Urzędnicy z wydziałów urzędu miasta i jednostek miejskich będą w najbliższym czasie sprawdzać projekty pod kątem możliwości ich realizacji. Analizowane będą m.in. kwestie związane ze zgodnością projektu z obowiązującymi planami miasta oraz poprawnością kosztorysów.

Jeśli realizacja projektu nie będzie możliwa w opisanym kształcie, urzędnicy skontaktują się z pomysłodawcami. Mailowo lub telefonicznie przedstawią propozycję niezbędnych zmian. Mogą one dotyczyć np. konieczności ograniczenia zakresu projektu, jeśli proponowana inwestycja przekracza wysokość kwoty w danej dzielnicy. Także zmiany lokalizacji, jeżeli podana działka została przeznaczona na inne cele. Autorzy i autorki będą mieć pięć dni na ewentualne uzupełnienia.

Trochę inna droga czeka natomiast 37 projektów miejskich. Elementem weryfikacji szczegółowej będą bowiem warsztaty dopracowywania projektów. W trakcie tych spotkań urzędnicy przedstawią proponowany zakres zmian czy uzupełnień, a potem wspólnie z autorami dopracują ostateczną formę projektu. Te zakończą się do 10 maja. Wyniki oceny merytorycznej projektów poznamy do 27 czerwca.

Warto pamiętać, że jeśli projekt zostanie zweryfikowany negatywnie (uznany za niemożliwy do realizacji), autorzy i autorki będą mieć trzy dni robocze na złożenie odwołania od tej decyzji. Odwołane będzie można złożyć w wersji papierowej w siedzibie LIS (ul. Żeromskiego 31), w formie elektronicznej na adres bo@gdynia.pl, lub elektronicznie na zasadach wymaganych przepisami prawa. . W treści odwołania należy opisać swoje zastrzeżenia dotyczące weryfikacji i jej wyników i uzasadnić swoją opinię. Ostateczne rozstrzygnięcie będzie należało do Prezydenta Gdyni.

Ostateczną listę projektów zakwalifikowanych do głosowania poznamy do 20 sierpnia.

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNEJ: PROJEKTY DZIELNICOWE

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNEJ: MIEJSKIE

powrót