Przystań Widna 2A oraz urbanistyczne działania rewitalizacyjne na Oksywiu, na które składają się przebudowane ulice oraz w pełni dostępna leśna ścieżka łącząca dolną i górną część dzielnicy, to inwestycje realizowane w ramach procesu rewitalizacji Gdynia OdNowa. Zostały one docenione przez kapitułę Pomorskich Sztormów, plebiscytu organizowanego przez Gazetę Wyborczą i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Sztorm uosabia zmianę, twórczą siłę i żywioł. Taki od blisko dwóch dekad jest plebiscyt „Pomorskie Sztormy”, który honoruje ciekawe i nietuzinkowe inicjatywy, a także wyróżnia przedsięwzięcia , poprawiające jakość życia i atrakcyjność regionu. Wśród nominowanych w tegorocznym plebiscycie znalazły się zarówno gdyńskie inwestycje , jak i osoby związane z naszym miastem.

Kategoria Sztorm Urbanistyczny wyróżnia inwestycje, projekty infrastrukturalne, a także podmioty – ludzi, firmy, czy organizacje, które kreują dobre przestrzenie urbanistyczne, bądź na rzecz takich rozwiązań aktywnie działają. Nominowany w tej kategorii jest kompleks działań inwestycyjnych dotyczących przestrzeni publicznych w dzielnicy Oksywie.

Oksywie to jedna z sześciu gdyńskich dzielnic, której część została objęta szeroko zakrojonym programem rewitalizacji terenów zdegradowanych. Działania przestrzenne miały przede wszystkim za zadanie powiązanie dwóch części dzielnicy podzielonych wysokością 32 m. Zaplanowano takie inwestycje, które w zidentyfikowanych wraz z mieszkańcami miejscach, podniosły funkcjonalność i bezpieczeństwo pieszych. W ramach prac przebudowano dwa główne skrzyżowania ulic Płk. Dąbka – Bosmańskiej – Dickmana oraz ul. Makowskiego, którą połączono schodami z ul. Arciszewskich. Przy ul. Arciszewskich powstał chodnik dla pieszych, a także mur oporowy wzdłuż ulicy.

Nowe Rondo Dąbka-Bosmańska. (fot. gdynia.pl)

Górna i dolna część dzielnicy została połączona efektowną, oświetloną, w pełni dostępną ścieżką przez las, tzw. Parkiem Leśnym. Umożliwiono pokonanie wysokości 32 m osobom z niepełnosprawnościami, a także m.in. rodzicom, którzy wybrali to miejsce na spacer z wózkiem, nie wycinając przy tym ani jednego żywego drzewa wymagającego zezwolenia na wycinkę. Wszystkie projekty realizowane na Oksywiu zostały wcześniej skonsultowane z mieszkańcami.

Warto dodać, że projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja części dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kolejną kategorią Pomorskich Sztormów jest Sztorm Europejski. To wyróżnienie przyznawane jest zarówno w kategorii Infrastruktura, jak i Kapitał Ludzki. Oceniane są tu wyróżniające się inicjatywy i działania dofinansowane z Funduszy Europejskich, a nagrodzone zostaną przedsięwzięcia, projekty i pomysły, które przynoszą korzyści nie tylko lokalnym społecznościom, ale przede wszystkim mieszkańcom całego Pomorza.

Gmina miasta Gdyni zdobyła nominację w tej kategorii za projekt Centrum Sąsiedzkiego Przystań Widna 2A w Gdyni w ramach projektu „Gdynia odNowa: rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja”.

Powstanie Przystani na Witominie, a także na Oksywiu i Chyloni, to jedno z najważniejszych działań rewitalizacyjnych. Zarówno wybudowanie lub remont budynków, jak i prowadzone działania, oddziałują na podobszary rewitalizacji w wymiarze społecznym i przestrzennym. Głównym założeniem centrów sąsiedzkich jest integracja lokalnej społeczności. Są one miejscem międzypokoleniowych spotkań, przestrzenią do rozwijania swoich zainteresowań, pasji, międzysąsiedzkich więzi. Lokalne centra pełnią również funkcję edukacyjną, umożliwiając rozwój indywidualny. Zainteresowani mieszkańcy mogą tu uczestniczyć w szkoleniach, a także skorzystać z porad specjalistów różnych dziedzin. Dzięki uczestnictwu w aktywnościach dzielnicowych centrów, mieszkańcy budują więzi nie tylko ze sobą nawzajem, ale także z samą dzielnicą.

Przystań Widna 2A. (fot. Przemysław Kozłowski/gdynia.pl)

Dwa dwukondygnacyjne budynki Przystani Widna 2A: Biblioteka Witomino i Dom Sąsiedzki stoją w centralnym punkcie dzielnicy przy skrzyżowaniu ul. Chwarznieńskiej i Rolniczej. W Domu Sąsiedzkim do dyspozycji mieszkańców są m.in. wielofunkcyjna sala sąsiedzka z Kącikiem Malucha, grami i książkami dla małych i dużych, sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym, dostępna kuchnia przeznaczona na warsztaty kulinarne, a także miejsca spotkań, konsultacji (psychologicznych i prawnych) oraz warsztatów. O tym, jakie sąsiedzkie wydarzenia się tu odbywają, w dużej mierze decydują sami mieszkańcy. Warto więc przyjść i spotkać się z animatorami Domu Sąsiedzkiego, by porozmawiać o swoich potrzebach i pomysłach na rozwój międzysąsiedzkiej aktywności.

Zwycięzców plebiscytu wskażą czytelnicy serwisu Trojmiasto.Wyborcza.pl i papierowego wydania „Gazety Wyborczej Trójmiasto”. Głosy można oddawać do 18 marca.

powrót