Konflikt w procesach transformacji

CONTRA ma na celu zbadanie, jak wykorzystać potencjał ewentualnych konfliktów wokół procesu partycypacyjnego, by miasta stawały się bardziej zrównoważone. Konflikt rozumiany jest tu jako różnica między wartościami czy postawami różnych grup w wybranej kwestii. To naturalny i potencjalnie produktywny element zarządzania miastem.

Projekt toczy się równolegle w czterech miastach Europy: Drammen w Norwegii, Genk w Belgii, Tillburg w Holandii oraz Gdyni. W wybranych lokalizacjach, na których skupią się działania projektowe, przewiduje się napięcia między wartościami i interesami zorientowanymi ekonomicznie, ekologicznie oraz z interesem wspólnot lokalnych.

W projekcie testowana będzie innowacyjna metoda drama labów. To wykorzystanie technik teatralnych do pracy warsztatowej, angażujące do twórczego działania osoby niezwiązane ze światem sztuki. Finalnym produktem projektu będą publikacje podsumowująco – upowszechniające w języku angielskim – protokół drama labu, stanowiący podsumowanie oraz narzędziownik prowadzenia drama labów w czterech europejskich miastach oraz podręcznik drama labów, pozwalający innym europejskim miastom na przeprowadzenie laboratoriów teatralnych w celach konsultacyjnych w swoich krajach.

Lider konsorcjum projektu: Uniwersytet w Tillburgu (Holandia)

Partnerzy projektowi: Uniwersytet Warszawski (Polska), Uniwersytet Metropolitalny w Oslo (Norwegia), Uniwersytet w Antwerpii (Belgia), IDEA Instytut (Polska), miasto Gdynia (Polska)

Okres realizacji: lipiec 2022 r. – lipiec 2024 r.
Wartość całego projektu: 1 591 481,75 euro (1 206 026,36 euro ze środków europejskich)
Wartość polskiej części projektu: 907 722,00 pln (758 191 pln – Narodowe Centrum Nauki, 149 531,00pln – Komisja Europejska)
Wartość projektu dla Gdyni: 208 444,00 pln (174 106,57 pln – NCN, 34 337,43 pln–KE)
Dofinansowanie projektu: 100% (84% NCN, 16% KE)

Projekt „Konflikt w procesach transformacji” (nr rej. 2021/03/Y/HS5/00207) sfinansowano przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu EN-UTC, który otrzymał dofinansowanie na podstawie Umowy Finansowej nr 101003758 w ramach Programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020.

„Conflict in Transformations” project (no. 2021/03/Y/HS5/00207) was funded by the National Science Centre, Poland, within the EN-UTC Programme that has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 101003758.

powrót