Projekt Liveability jest próbą odpowiedzi na pytania: Co sprawia, że w danym mieście dobrze się mieszka dziś i co sprawi, że będzie się dobrze mieszkać w przyszłości? Jak władze miasta – we współpracy z mieszkańcami – mogą się do tego przyczynić ?

Realizacja projektu ma wesprzeć administracje miast regionu Morza Bałtyckiego w szybszym i celowym reagowaniu na potrzeby mieszkańców. Będą one wykorzystywać metody projektowania partycypacyjnego przestrzeni miejskich i usług publicznych.

Jeszcze przed pandemią COVID-19 wiele miast borykało się ze złożonymi problemami społeczno-ekonomicznymi, dotyczącymi m.in. wyrównywania szans społecznych mieszkańców, ochrony środowiska czy wpływu zmian klimatycznych na demografię.

Zmieniający się styl życia i pracy może być jednak szansą dla miast średniej wielkości oraz mniejszych. Mogą wykorzystać potencjał partycypacyjny mieszkańców do kreowania zrównoważonego rozwoju przestrzennego, innowacyjnej kultury i usług społecznych, a w konsekwencji – mogą przyciągnąć nowych mieszkańców i przedsiębiorców.

Aby w miastach się dobrze żyło,  władze i mieszkańcy muszą współdziałać, sprawnie tworzyć odpowiednie usługi miejskie. Administracja publiczna powinna zachęcać urzędników do wprowadzana innowacyjnych i nieszablonowych rozwiązań oraz systematycznie promować rozmaite formy partycypacji obywatelskiej w projektowaniu przestrzennym
oraz planowaniu usług.

W osiągnięciu tego celu pomocna będzie metodologia projektowania partycypacyjnego (ang. Public Interest Design). Polega ona na planowaniu przestrzeni miejskich i usług z myślą o ich użytkownikach czy odbiorcach – oraz z ich udziałem. Można ją stosować praktycznie w każdej domenie usług społecznych.

W ramach projektu Liveability przygotowany zostanie program zwiększania kompetencji w zakresie projektowania partycypacyjnego, przeznaczony dla wszystkich szczebli administracji miasta. Będzie wdrażany pilotażowo w Rydze, Gdyni, Pori, Kolding, Guldborgsund i w Kilonii. Władze tych miast zaangażują mieszkańców do wspólnego opracowywania pomysłów na to, jak w przyszłości powinno wyglądać życie w mieście – a następnie przetestują te rozwiązania w wybranych dzielnicach.

Z wypracowanych w ramach projektu Liveability metod kształtowania usług publicznych będa mogły skorzystać również inne miasta w regionie Morza Bałtyckiego.

Projekt Liveability dofinasowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach międzynarodowego Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2021-2027.

Okres realizacji projektu: 01.2023 – 12.2025

Łączna wartość projektu realizowanego w Gdyni: 198 212,00 EUR, w tym:
Dofinansowanie UE: 158 569,60 EUR
Wkład własny Gdyni: 39 642,40 EUR

Opis projektu w języku angielskim:
https://interreg-baltic.eu/project/liveability/#summary
Strona www projektu: https://interreg-baltic.eu/project/liveability/

powrót