Celem projektu była poprawa jakości życia mieszkańców i mieszkanek Gdyni poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych z zakresu wsparcia rodziny. Projekt w imieniu Gminy Miasta Gdynia realizowało Laboratorium Innowacji Społecznych we współpracy z Zespołem Placówek Specjalistycznych i w partnerstwie z dziewięcioma organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi w Gdyni placówki wsparcia dziennego. W ramach projektu wprowadzono ofertę spersonalizowanych i zdeinstytucjonalizowanych usług wsparcia rodziny oraz dzieci i młodzieży, świadczonych w placówkach wsparcia dziennego – sieci SPOT. Projektową ofertę usług społecznych wprowadzono również w dwóch gdyńskich centrach sąsiedzkich, działających na obszarach rewitalizacji.

Okres realizacji: grudzień 2016 – wrzesień 2020
Wartość projektu: 3 643 229,90 zł
Dofinansowanie UE: 3 096 745,42 zł

Dodatkowe informacje:

Przewodnik po projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rozwój usług społecznych w Gdyni”

Opis projektu

Oświadczenie dotyczące zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych „Rozwój Usług Społecznych w Gdyni”

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6: „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020; Działanie 6.2: „Usługi społeczne”; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT”). Projekt stanowi część Metropolitalnego Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej.

powrót