Istotą działań podejmowanych w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę” było wsparcie w rozwoju nowatorskich, oddolnie wypracowywanych rozwiązań (innowacji społecznych) dotyczących usług świadczonych na rzecz osób zależnych (ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek) i ich opiekunów. W imieniu Gminy Miasta Gdynia projekt realizowany był przez Laboratorium Innowacji Społecznych i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA z Warszawy, Miastem Stołecznym Warszawa oraz ECORYS Polska sp. z o.o. W ramach trzech naborów do inkubatorów wsparcie otrzymało ponad 70 pomysłów na innowacje (m.in. w formie szkoleń, indywidualnych konsultacji i mentoringu). Grant na przetestowanie w wybranym środowisku otrzymały 33 projekty, a 18 najlepszych spośród przetestowanych innowacji, z potencjałem do dalszego wdrażania, powszechniono na szerszą skalę w oparciu o doświadczenia z testowania.

Okres realizacji: lipiec 2016 – czerwiec 2019
Wartość projektu: 2 919 855,06 zł
Dofinansowanie z UE (PO WER):   2 821 397,11 zł

Dodatkowe informacje: inkubatorpomyslow.org.pl ; Innowacje na Ludzką Miarę

powrót