Celem projektu jest inkubacja innowacyjnych pomysłów w obszarze włączenia społecznego tak, aby miały możliwie największy potencjał do upowszechnienia. Głównym zadaniem jest zrekrutowanie w otwartym ogólnopolskim naborze nowatorskich w skali kraju pomysłów na usługi, produkty, rozwiązania, a następnie wsparcie ich autorów w dopracowaniu i rozwinięciu tych  pomysłów oraz przetestowaniu 52 o największym potencjale dzięki przyznanym grantom.

W kolejnym kroku upowszechnienie 10 najbardziej udanych, w tym podjęcie działań w zakresie włączenia do praktyki.

W imieniu Gminy Miasta Gdynia projekt realizowany jest przez Laboratorium Innowacji Społecznych i Fundację Stocznia z Warszawy.

Okres realizacji: marzec 2020 – grudzień 2023
Wartość projektu: 5 199 682,40 zł
Dofinansowanie z UE (PO WER):   5 199 682,40 zł

Dodatkowe informacje: inkubatorpomyslow.org.pl oraz Innowacje na Ludzką Miarę 2

powrót