Głównym celem realizacji projektu, którego przedmiotem była kompleksowa rewitalizacja osiedla zlokalizowanego w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego, było zmniejszenie dysproporcji w jakości życia mieszkańców osiedla w stosunku do mieszkańców innych części Gdyni i województwa, co prowadzi do zwiększenia aktywności społecznej i gospodarczej oraz włączenia społecznego mieszkańców.

Okres realizacji: marzec 2017 – grudzień 2019
Wartość projektu: 17 000 000,00 zł
Dofinansowanie UE (EFRR): 11 809 170,34 zł

Projekt był realizowany w bezpośrednim powiązaniu z projektem pn.: „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa – Opata Hackiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

powrót