W ramach projektu prowadzone były działania, których głównym celem było wypracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Harmonogram realizacji projektu obejmował szczegółową diagnozę terenów rewitalizowanych we wszystkich obszarach procesu rewitalizacji, tj. społecznym, przestrzennym, gospodarczym oraz szereg działań z zakresu partycypacji, m.in.: spacery badawcze z mieszkańcami; opracowanie – we współpracy z mieszkańcami – map sentymentalnych poszczególnych dzielnic; deliberatywne spotkania tematyczne w dzielnicach; konsultacje społeczne Programu.

Całkowita wartość projektu: 277 565,00 zł
Dofinansowanie UE249 808,50 zł

powrót