Celem projektu jest poprawa jakości życia zagrożonych ubóstwem   i wykluczeniem społecznym mieszkańców podobszaru rewitalizacji dzielnicy Oksywie poprzez zwiększenie do 31.12.2022 r. liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Projekt w imieniu Gminy Miasta Gdynia realizowany jest przez Laboratorium Innowacji Społecznych w partnerstwie z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej oraz Stowarzyszeniem Społecznej Edukacji Non-Stop. W ramach projektu realizowana jest oferta  zajęć i wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów – mieszkańców dzielnicy Oksywie z obszaru objętego Gminnym Programem Rewitalizacyjnym.

Okres realizacji:  listopad 2019 – grudzień 2022 r.
Wartość projektu: 429 997,50 zł
Dofinansowanie UE: 365 497,87 zł

Dodatkowe informacje:  Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie.

Oświadczenie dotyczące zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych w ramach projektu

Dokumenty: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa, Formularz rekrutacyjny (dzieci i młodzież), Formularz rekrutacyjny (rodzice i opiekunowie)

Projekt jest realizowany w bezpośrednim powiązaniu z projektem pn. „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

powrót