Celem projektu było zwiększenie uczestnictwa młodzieży w procesie decyzyjnym na poziomie gminy i wzmocnienie kompetencji polityków zajmujących się polityką młodzieżową i zrównoważonym rozwojem. Gmina Miasta Gdynia była partnerem stowarzyszonym w zespole partnerów, którzy reprezentowali lokalne społeczności, międzynarodowe stowarzyszenie wspólnot  – Euroregion Południowy Bałtyk, sektor akademicki i organizacje pozarządowe współpracujące z lokalną społecznością i wspierające zaangażowanie młodzieży.

W trakcie trwania projektu organizowano warsztaty, spotkania, międzynarodowe konferencje, wizyty studyjne w krajach Euroregionu Morza Bałtyckiego, w których udział brała młodzież, partnerzy i partnerzy stowarzyszeni oraz organizacje zaproszone do współpracy. W realizację działań na poziomie Gdyni włączone były: Wymiennikownia i Młodzieżowa Rada Miasta.

Okres realizacji: styczeń 2018 – marzec 2020

Dowiedz się więcej: https://wymiennikownia.org/projekty/projekt-sb-ycgn/

powrót