Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym przez aktywną pomoc w powrocie na rynek pracy mieszkańcom Gdyni. Projekt w imieniu Gminy Miasta Gdynia realizowany jest przez Laboratorium Innowacji Społecznych w partnerstwie z Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Fundacją Gospodarczą i Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji. W ramach projektu wprowadzono ofertę specjalistycznych ścieżek wsparcia społeczno-zawodowego (m.in. indywidulane doradztwo zawodowe, warsztaty aktywizacji zawodowej, wsparcie psychologiczne i specjalistyczne), Centrum Integracji Społecznej (ścieżka powrotu na runek pracy, warsztaty zawodowe wewnętrzne i zewnętrzne, doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne i specjalistyczne), specjalistycznego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością (m.in. doradztwo socjalne, poradnictwo)oraz ścieżkę animacji i włączenia społecznego.

Okres realizacji: grudzień 2016 – grudzień 2023
Wartość projektu:  9 224 411,46 zł
Dofinansowanie UE: 7 840 749,74 zł

Strona projektu: https://aktywizacjawgdyni.pl/

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej” Strefa uczestnika 

Opis projektu: PRACOWNIA System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej

Oświadczenie o trwałości projektu [pobierz]

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

powrót