Cel projektu:
Celem projektu jest integracja międzykulturowa oraz wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.

Uczestnicy:
Wsparcie skierowane jest do wszystkich – niezależnie od narodowości, w tym również do dzieci ukraińskich.

Zakres działań w projekcie:
Realizowanie działania prowadzone są w sieci gdyńskich Przystani oraz w Wymiennikowni, gdzie odbywają się różnorakie warsztaty, zajęcia sportowe, spotkania oraz wydarzenia o charakterze integracyjno-kulturalnym.

Ponadto, w ramach projektu planuje się
* Uruchomienie i koordynację pierwszego dziecięco-młodzieżowego budżetu obywatelskiego odpowiadającego na realne potrzeby, w bezpośrednich centrach życia i aktywności dzieci i młodzieży z Ukrainy, ukierunkowanego na realizację inicjatyw wspierających dzieci i młodzież z Ukrainy oraz służących integracji – międzypokoleniowej i międzykulturowej.

* Opracowanie strategii dzielnicowych (dla wszystkich gdyńskich dzielnic) w zakresie oferty lokalnej, integracji osób z doświadczeniem uchodźczym; koordynacji procesów i obsługi materiałowej; zapewnienia tłumaczy do rozmów / wywiadów z obywatelami Ukrainy w związku z analizą miejsc szczególnych potrzeb.

* Opracowanie analizy ogólnomiejskich usług społecznych z uwzględnieniem kompleksowych usług świadczonych na rzecz uchodźców oraz wskazanie pól deficytowych do dalszego rozwoju.

* Przygotowanie i druk przewodnika po kompleksowej ofercie miasta w języku ukraińskim wraz z prezentacją oferty programowej UNICEF.

* Koordynacja rozwoju międzykulturowego offee i politic na poziomie ogólnomiejskim, realizacja programu UNICEF oraz wdrażanie stałych rozwiązań w strukturze miasta. Tworzenie dokumentów strategicznych i trwałych rozwiązań w zakresie integracji uchodźców; działania prowadzone w sposób partycypacyjny, z uwzględnieniem osób z Ukrainy.

* Opracowanie materiałów informacyjnych o ofercie programowej UNICEF oraz ofercie skierowanej do dzieci i młodzieży, rodzin i obywateli polskich.

* Stworzenie programu kompetencji „Odpowiedzialna szkoła” w szeroko rozumianym środowisku edukacyjnym – warsztaty i scenariusze zajęć dla pracowników placówek oświatowych i rodziców.

* Szkolenia uzupełniające / rozwój kompetencji kadry w zakresie prowadzenia oferty międzykulturowej, realizacja superwizji, dofinansowanie studiów rozwijających kompetencje międzykulturowe.

* Działania Urbanlab w zakresie rozwoju innowacji społecznych skierowanych na potrzeby uchodźców – program kompetencji miejskich dla liderów miast, którzy chcą działać na rzecz dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Budżet:
Wartość dofinansowania dla Laboratorium Innowacji Społecznych:
4 145 690 zł.

powrót