Jeśli interesujesz się miejskimi politykami i działaniami ekologicznymi i chcesz mieć wpływ na rozwój miasta w obszarze adaptacji do zmian klimatu, zgłoś się do drugiej edycji Programu Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia. Na zgłoszenia czekamy do 29 czerwca!  

Program Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia to kurs praktycznej wiedzy o mieście dla mieszkańców i mieszkanek. Jego pierwszą edycję – poświęconą partycypacji społecznej, ukończyło jedenaścioro początkujących miejskich liderów i liderek. Przed nami edycja druga. Cel – poszerzenie kompetencji przyszłych animatorów i animatorek zmian społecznych, stworzenie jeszcze bardziej efektywnych narzędzi współdziałania z mieszkańcami i mieszkankami w obszarze adaptacji do zmian klimatu w mieście.    

Program Kompetencji Miejskich składa się z trzech modułów. W ramach modułu edukacyjnego uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się, jak wygląda struktura zarządzania miastem, jakie uwarunkowania prawne i ekonomiczne wpływają na podejmowane decyzje, jakimi prawami rządzi się budżet miejski. W module tematycznym drugiej edycji eksperci i ekspertki opowiedzą, jak zmiany klimatu wpływają na funkcjonowanie miasta, na czym polega łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu w działaniach indywidulanych, lokalnych i ogólnomiejskich. Trzeci moduł praktyczny będzie okazją do poznania zasad skutecznej komunikacji społecznej, narzędzi pracy z grupą i sposobów motywacji do wspólnego działania, a także konkretnych metody pracy projektowej niezbędnych do wspólnego rozwijania pomysłów na miejskie innowacje na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Kurs zakończy się przygotowaniem pomysłu miejskiej mikro innowacji! Czym jest pomysł na dobry klimat w mieście, jak przekształcić go w projekt, co zrobić, by zachęcić miasto do jego wdrożenia?

Dokumenty zgłoszeniowe są dostępne na stronie www.lis.gdynia.pl. Każda osoba chętna do uczestnictwa proszona jest w nim o to, by opowiedziała krótko o sobie i swoich pomysłach na miasto – mikro innowacjach na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Spośród wszystkich zgłoszeń kandydatów i kandydatek Komisja Kwalifikacyjna wybierze nie więcej niż 16 uczestników i uczestniczek.  Zajęcia w ramach Programu obejmują siedem powiązanych ze sobą spotkań online realizowanych w okresie letnim w dni powszednie w godzinach 17:00 – 21:00.

Zgłoszenia można wysyłać do 29 czerwca –pocztą na adres Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia z dopiskiem na kopercie „Program Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia”) lub przesłać skan wypełnionych dokumentów (formularz i informacja na temat przetwarzania danych osobowych) na adres e-mail: urbanlab@lis.gdynia.pl z tytułem wiadomości jak w dopisku na kopercie.

Program Kompetencji Miejskich jest częścią zadania „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

powrót