Komitet Rewitalizacji: ważne działania przy ul. Dickmana

14.12.2018
powrót
Podczas posiedzenia rozmawiano o inwestycji przy ul. Dickmana

Ostatnie w tym roku posiedzenie gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji poświęcono polityce mieszkaniowej miasta. Przyczynkiem do dyskusji były działania prowadzone przy ul. Dickmana, na objętym rewitalizacją Oksywiu. 

Jednym z zadań zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Gdyni jest termomodernizacja wybranych budynków komunalnych znajdujących się na objętych programem obszarach. Takie prace dobiegają końca w zachodniej części Witomina – Radiostacji oraz przy ul. Dickmana 38 na Oksywiu. Ich przeprowadzenie planowano też w znajdujących się w sąsiedztwie siedmiu budynkach parterowych. Mieszkańcy zwracali uwagę na trudne warunki, a zwłaszcza na wysokie koszty ogrzewania, jakie ponoszą w okresie jesienno – zimowym. Problem miała rozwiązań termomodernizacja. Analiza stanu technicznego pokazała jednak, że kompleksowy remont nie jest możliwy. Władze miasta zdecydowały więc o zapewnieniu mieszkańcom lokali zamiennych i wyburzeniu opuszczonych przez nich budynków. Na terenie zajmowanym przez budynki numer 28 i 30 stanie nowoczesny dom komunalny bez barier.

I właśnie dyskusja o realizacji tego przedsięwzięcia – w świetle wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta – zdominowała grudniowe posiedzenie gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji. Zgodnie z zapisami wspomnianego wyżej programu, lokale do zasobu komunalnego w Gdyni pozyskuje się na rynku zarówno pierwotnym, jak i wtórnym. Budowa nowego domu przy ul. Dickmana, w miejsce wyburzanych obiektów parterowych nr 28 i 30, jest tylko jednym z obszarów realizowanej polityki miasta.

Rozmawiano o tym, w jaki sposób zorganizowane zostały przeprowadzki lokatorów (więcej informacji: TUTAJ), dopytywano o rozwiązania, jakie będą zastosowane w nowym budynku oraz o sposób jego przyszłego zasiedlenia, ale także zastanawiano się, jakie szanse i wyzwania niesie budowa nowego budynku komunalnego.

– To bardzo ważne, żeby w jednym miejscu nie tworzyć jednolitej społeczności, bo ona zawsze stanowi bardzo duże wyzwanie. Różnorodność wspomaga daną społeczność – podkreślił Jarosław Józefczyk, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. – Kluczowa będzie kwestia animacji tej nowej społeczności i zidentyfikowania grup, które tam zamieszkają w taki sposób, aby wzajemnie się wspomagały. Procesy społeczne z pewnością będą tu wspierać przestrzenie wspólne i wszelkie zaprojektowane udogodnienia.

– Osoby z zupełnie różnych środowisk sprawią, że Oksywie się zmieni. To jedna ze ścieżek, które do tego doprowadzą – dodała Izabela Erecińska, dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni.

Zauważono także, że sama nowa przestrzeń, ładna i estetyczna sprawia, że lokalna społeczność o nią dba, bo chce ten stan utrzymać.

Budynek komunalny, który stanie przy ul. Dickmana, będzie miał cztery kondygnacje, znajdzie się na nich 30 mieszkań przystosowanych do potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

– Zadbaliśmy, żeby stopień dostępności zarówno tych mieszkań, jak i całego budynku, był ponad przeciętną– mówiła Bianka Witkowska z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. – Na każdą kondygnację będzie można dojechać windą. Zaprojektowaliśmy na tyle szerokie korytarze i drzwi, by bez problemu mogły przez nie przejeżdżać wózki. Wszystkie mieszkania mają balkony, wyjścia na nie są bezprogowe. W łazienkach zapewniliśmy możliwość zainstalowania dodatkowego wyposażenia, jak poręcze czy siedziska. Przewidzieliśmy świetlicę i dodatkowe pomieszczenie wspólne, o którego przeznaczeniu zdecydują mieszkańcy. We współpracy z nimi urządzimy też plac zabaw. Liczymy, że lokatorzy będą chętnie uprawiać ogród społeczny. Te wszystkie przestrzenie mają sprzyjać integracji mieszkańców.

Na etapie przygotowań do przeprowadzek mieszkańców z ul. Dickmana pytano ich m.in. o preferencje co do nowego miejsca zamieszkania, a także o ewentualną chęć zamieszkania w nowym budynku. Taką deklarację wstępnie złożyło ok. 20 z około 80 rodzin. Anna Łepik, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni zwraca jednak uwagę, że nie wszystkie osoby mieszkające przy Dickmana mają uprawnienia do lokali komunalnych. – Są wśród nich lokatorzy, którym przyznano mieszkania z tytułu realizacji wyroków eksmisyjnych – informuje. – Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla nich będziemy przeznaczać tylko i wyłącznie lokale socjalne, nie będą miały uprawnień do mieszkań w nowym budynku.

W tej chwili przy ul. Dickmana trwają prace rozbiórkowe. Prawie całkowicie rozebrany jest budynek nr 30, następnym w kolejności będzie ten o numerze 28.

Przetarg, który wyłoni wykonawcę, ma zostać ogłoszony w przyszłym roku. Sama budowa powinna potrwać około 11 miesięcy.

powrót

ZOBACZ WIĘCEJ

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.lis.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.lis.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.