Jak możemy pomóc mieszkańcom i mieszkankom Gdyni redukować na co dzień swój ślad węglowy? To temat Ideathonu – specjalnego warsztatu projektowego, który odbędzie się w kwietniu w ramach Gdyńskiego Dialogu o Klimacie. Zapisy trwają do 16 kwietnia! Na autorów najlepszego pomysłu czeka nagroda finansowa do 2000 złotych.

Ideathon to czwarty etap Gdyńskiego Dialogu o Klimacie, procesu konsultacyjnego, w ramach którego poszukiwane są pomysły na rozwiązania przyczyniające się do przeciwdziałania zmianom klimatu na poziomie lokalnym. W trakcie tego dwudniowego warsztatu metodą design thinking zespoły wypracują projekty, które będą wspierać lub ułatwiać mieszkańcom proekologiczne działanie.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość planety. Niezależnie od tego, gdzie mieszkamy i czym się zajmujemy. Dopiero suma naszych wszystkich starań przeważy o tym, czy uda nam się zbilansować nasz ślad węglowy. Dlatego, obok działań miasta, zależy nam na włączaniu mieszkańców do działania. Chcemy, by wypracowane rozwiązania były realne do wdrożenia w mieście i do stosowania na co dzień – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. 

Udział w Ideathonie może wziąć każdy, kto interesuje się zrównoważonym stylem życia i chce pomóc zmieniać nasze miasto w tym kierunku. Nie trzeba być specjalistą w obszarze ochrony klimatu. Dostarczymy uczestnikom niezbędnej wiedzy o tym, czym jest ślad węglowy i co wpływa na jego poziom. Szukamy pomysłów z różnych dziedzin i gałęzi życia, więc wszystkie doświadczenia i opinie mieszkańców są cenne – mówi Marta Wieczorek z Działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki koordynującej Gdyński Dialog o Klimacie.

Ideathon odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia (piątek-sobota). Warsztat odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom, uczestnicy będą mieć zapewnione materiały merytoryczne oraz wsparcie ekspertów, a każda grupa będzie mieć swojego moderatora. Pierwszy dzień (godz. 16.00–20.00) będzie poświęcony zapoznaniu się z tematem i określeniu, do jakich grup odbiorców będą skierowane projekty. Drugiego dnia, (godz. 10.00–18.00), zespoły będą tworzyć rozwiązania, a następnie przedstawią je Jury, które przyzna nagrody najciekawszym projektom.

Nagroda główna wynosi do 2000 złotych, a kapituła konkursowa może zdecydować o przyznaniu dodatkowej nagrody finansowej dla wyróżniającego się pomysłu.

Do udziału w Ideathonie mogą zgłaszać się zespoły 3-7 osobowe oraz osoby indywidualne, z których utworzone zostaną zespoły. Dolna granica wieku to 13 lat, ale osoby niepełnoletnie powinny dostarczyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Udział może wziąć każdy, kto interesuje się zagadnieniami związanymi z adaptacją do zmian klimatu,

Osoby zainteresowane udziałem powinny wypełnić formularz i przesłać go do 16 kwietnia na adres: konsultacje@lis.gdynia.pl. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Lista zakwalifikowanych do Ideathonu zostanie ogłoszona 21 kwietnia 2021 r.

powrót