Zrobić coś dla swojej okolicy to powód do radości. Zrobić coś dla swojej okolicy wspólnie z sąsiadami – to satysfakcja! Jeśli mieszkacie państwo na jednym z gdyńskich podobszarów rewitalizacji i macie pomysł na to, jak zaangażować innych do wspólnego działania, koniecznie zgłoście się do Funduszu Sąsiedzkiego „Gdynia odNowa”. Tu czekają środki na dofinansowanie: w tym roku 35 tys. złotych.

Fundusz Sąsiedzki – propozycja dla mieszkańców obszarów rewitalizacji // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Fundusz Sąsiedzki to pula środków zarezerwowana na dofinansowanie drobnych inicjatyw mieszkańców na obszarze rewitalizacji: zgłaszają pomysły na działania angażujące sąsiadów i mogą liczyć na dofinansowanie kwotą do dwóch tysięcy złotych. By przekonać się, jak ciekawe przedsięwzięcia można za tę kwotę zrealizować, wystarczy wybrać się na Witomino, gdzie na murze oporowym na tyłach bloku Chwarznieńska 36 powstał mural „Nasze Witomino” albo na Oksywie – tu mieszkańcy bloku Dickmana 38 stworzyli sąsiedzką rabatę. Aktualnie, również na Oksywiu, w Przystani Śmidowicza 49 odbywają się zajęcia sąsiedzkiego szydełkowania. Na realizację gdy tylko pozwoli na to pogoda czeka natomiast projekt dotyczący założenia ogródka przy ul. Uczniowskiej na Witominie.

Mural na tyłach budynku Chwarznieńska 36, pracująca przy nim młodzież i pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych // fot. Karolina Misztal - Świderska
Mural na tyłach budynku Chwarznieńska 36, pracująca przy nim młodzież i pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych // fot. Karolina Misztal – Świderska

Swoje pomysły do Funduszu Sąsiedzkiego mogą zgłaszać mieszkańcy pięciu gdyńskich podobszarów rewitalizacji. Na dofinansowanie inicjatyw zaproponowanych w 2022 roku zarezerwowano ponad 35 000 zł, w tym:

* 15 400 zł dla zachodniej części dawnej dzielnicy Witomino-Radiostacja,
* 4600 zł dla Oksywia (rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic A. Dickmana i inż. J. Śmidowicza),
* po 5000 zł dla osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego, Babich Dołów (rejon ulicy Rybaków) oraz osiedla Meksyk

Zaangażowanie się w Fundusz Sąsiedzki to dobry sposób na wspólne działanie, czego dowodzą zrealizowane do tej pory inicjatywy. Nowe nasadzenia zieleni, turniej piłkarski czy stworzenie muralu mogą okazać się początkiem ciekawych znajomości czy dalszej aktywności na rzecz swojej okolicy. Zapraszając Państwa do realizacji pomysłów w ramach Funduszu Sąsiedzkiego chcemy też pokazać, że zrobienie czegoś z innymi i dla innych jest proste, daje mnóstwo satysfakcji. Jednym z celów rewitalizacji jest zintegrowanie mieszkańców obszarów rewitalizacji, Fundusz w tym pomaga – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Zgłoszone pomysły mogą dotyczyć np. organizacji wydarzeń, dzięki którym sąsiedzi będą mogli się lepiej poznać czy ciekawie spędzić czas poza domem lub małych inwestycji które sprawią, że mieszkańcom będzie łatwiej spędzać razem czas. Swoją inicjatywę należy opisać w formularzu wniosku dostępnym na stronie internetowej lis.gdynia.pl/funduszsasiedzki.

Sąsiedzkie szydełkowanie na Oksywiu // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Ułatwiamy formalności: wniosek, na którym autor opisuje swój pomysł, jest od tego roku prostszy, a czas jego oceny krótszy – informuje Monika Listwoń z Laboratorium Innowacji Społecznych, koordynatorka Funduszu Sąsiedzkiego. – Jeśli potrzebują Państwo pomocy w przygotowaniu wniosku lub macie pomysł, ale nie jesteście pewni, czy jego realizacja jest możliwa w ramach Funduszu – zapraszam do kontaktu.

Wsparcie finansowe na realizację pomysłu w ramach Funduszu Sąsiedzkiego może otrzymać grupa sąsiadów i pojedynczy mieszkaniec lub mieszkanka (powyżej 13. roku życia). Co ważne, pieniądze nie są przekazywane pomysłodawcy „do ręki”. W ramach zaplanowanego budżetu Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, operator Funduszu Sąsiedzkiego, kupuje towary lub usługi potrzebne do wcielenia pomysłu w życie.

Więcej informacji na temat Funduszu Sąsiedzkiego:
* na stronie https://lis.gdynia.pl/rewitalizacja-gdynia-odnowa/fundusz-sasiedzki-3/
* tel. 58 727 39 21
* e-mail: rewitalizacja@lis.gdynia.pl

Dokumenty dostępne są na stronie lis.gdynia.pl., w zakładce „Fundusz Sąsiedzki”.

Fundusz Sąsiedzki „Gdynia OdNowa” jest finansowany ze środków Gminy Miasta Gdyni oraz z projektów „Gdynia odNowa – Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja” i „Gdynia odNowa – Rewitalizacja dzielnicy Oksywie”, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Urządzanie sąsiedzkiej rabaty przy ul. Dickmana 38 // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
Urządzanie sąsiedzkiej rabaty przy ul. Dickmana 38 // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
powrót