Najmłodsi i nieco starsi mieszkańcy ul. Żeglarzy na Oksywiu już korzystają z nowego placu zabaw. Nim jednak rozpoczęło się jego urządzanie odbyła się seria spotkań, w czasie których lokatorzy okolicznych bloków dzielili się swoimi pomysłami na to miejsce.

Oddanie do użytku mieszkańców placu zabaw przy ul. Żeglarzy było ostatnim, trzecim etapem zagospodarowania rekreacyjnego na Dolnym Oksywiu // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Ulica Żeglarzy – a tym samym znajdujące się na niej budynki oraz ich otoczenie – znajduje się na objętym rewitalizacją Oksywiu. – I to właśnie dzięki temu możliwe było przeprowadzenie prac o znacznie szerszym zakresie niż te, które pierwotnie planowano – zauważa Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.Oddanie do użytku mieszkańców placu zabaw przy ul. Żeglarzy było ostatnim, trzecim etapem zagospodarowania rekreacyjnego na Dolnym Oksywiu. Wcześniej powstały tu boisko i siłownia plenerowa. Powstał kompleks rekreacyjny, jakiego w tej części Gdyni bardzo brakowało.

– Inwestycja na Oksywiu jest jedną z wielu, dzięki którym mieszkańcy gdyńskich dzielnic mogą spędzać czas ciekawie i aktywnie w sąsiedztwie swoich domów – dodaje Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. – Boisko, siłownia plenerowa i plac zabaw przy ul. Żeglarzy są ogólnodostępne. Dzięki wielości funkcji miejsce jest atrakcyjne dla mieszkańców w każdym wieku, dobrze bawić się tu mogą całe rodziny.

Wszystko zaczęło się od zaangażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych prowadzących w dzielnicy Placówki Wsparcia Dziennego „Światłowcy” i „Kreatywni”. Wspólnie stworzyli pomysł na modernizację przestrzeni rekreacyjno-sportowych na Oksywiu Dolnym i Górnym. Projekt „Połączone Oksywie – adaptacja przestrzeni rekreacyjnych na Oksywiu Górnym i Dolnym” zgłoszono do Budżetu Obywatelskiego i wygrał w głosowaniu we wrześniu 2016 r. 

– Projekt złożony do Budżetu Obywatelskiego w części dotyczącej Oksywia Dolnego był przede wszystkim wynikiem debat i spotkań z mieszkańcami budynków przy ul. Żeglarzy, poświęconych najbliższej okolicy – dbałości o bloki i ich otoczenie – przypomina Magdalena Warmowska, przedstawicielka zarządu Stowarzyszenia Społecznej Edukacji Non Stop, prowadzącego SPOT „Światłowcy”. – Mówiono, że potrzebne są zmiany, które poprawią wygląd przestrzeni publicznej i podniosą jakość życia mieszkańców. Zdecydowano o wypracowaniu pomysłu, który mógłby być zrealizowany w ramach gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Spośród lokalnej społeczności wyłoniła się grupa aktywnych mieszkanek, które z determinacją zaangażowały się zarówno na etapie poprawnego przygotowania wniosku, jak i promocji pomysłu podczas głosowania. Wspieraliśmy się z PWD „Kreatywni”, wspólnie też celebrowaliśmy zwycięstwo.

W marcu 2017 r.  Rada Miasta Gdyni przyjęła Gminny Program Rewitalizacji, na mocy którego, część Oksywia, w tym również teren przy ul Żeglarzy, został objęty rewitalizacją. Pierwotny projekt ​zagospodarowania terenu przy ul. Żeglarzy rozszerzono i zrealizowano w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, przy współpracy Laboratorium Innowacji Społecznych oraz Gdyńskiego Centrum Sportu, koordynującego wykonanie inwestycji.

Nim plac zabaw powstał, kilka razy spotkaliśmy się z mieszkańcami ul. Żeglarzy – mówi Agnieszka Jurecka – Fryzowska z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. – Chcieliśmy poznać ich zdanie i oczekiwania co do tego miejsca: jakie urządzenia powinny się znaleźć, by chętnie z niego korzystali. To, jak dziś teren wygląda, to wynik między innymi właśnie tych rozmów.

 Oddanie do użytku mieszkańców placu zabaw przy ul. Żeglarzy było ostatnim, trzecim etapem zagospodarowania rekreacyjnego na Dolnym Oksywiu // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych
Oddanie do użytku mieszkańców placu zabaw przy ul. Żeglarzy było ostatnim, trzecim etapem zagospodarowania rekreacyjnego na Dolnym Oksywiu // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

– Plac zabaw jest doskonałym uzupełnieniem poliuretanowego boiska oraz siłowni zewnętrznej, które powstały w tym miejscu – komentuje Przemysław Dalecki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu i dodaje: – Urządzenia i atrakcje przy ul. Żeglarzy zapewniają możliwości kompleksowej rozrywki w aktywnym wydaniu, niezależnie od wieku, zarówno indywidualnie, jak i grupowo.

W związku z poszerzeniem zgłoszonego do BO pomysłu w ramach projektu Gdynia OdNowa – Rewitalizacja Dzielnicy Oksywie, plac zabaw przy ul. Żeglarzy zmodernizowano za 243 933,5 zł. Wkład własny gminy w ramach zadań realizowanych przy ul. Żeglarzy wyniósł 33,52 proc.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

powrót