Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania wydarzeń na rzecz integracji mieszkańców wokół przestrzeni wspólnej osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego w 2019 roku:

Środki w wysokości 29.990,00 zł zostały przyznane Fundacji „Miejsce Tworzenia” z/s w Gdyni (KRS nr: 0000677613) na realizację zadania pt.: „III Kulturalne Pikniki Sąsiedzkie – Miejsce Tworzenia jest tam, gdzie mieszkasz”

powrót