Prezydent Gdyni podjął decyzję o zleceniu analiz finansowych dotyczących potencjalnych kosztów realizacji poszczególnych wariantów przekształceń ulicy Starowiejskiej. Trzy warianty zmian, wypracowane z mieszkańcami podczas warsztatów, zostały poddane pod ocenę gdynian w ramach konsultacji społecznych, które zakończyły się 30 czerwca 2018 roku. Decyzją prezydenta termin publikacji raportu końcowego konsultacji został wyznaczony na 30 października 2018 roku.

Decyzja o zleceniu dodatkowych analiz finansowych jest związana ze znaczącym wzrostem cen usług budowlanych i remontowych w 2018 roku, co pokazały w ostatnim czasie przetargi na realizację kilku miejskich inwestycji. W tej sytuacji prezydent uznał za stosowne aktualne oszacowanie kosztów jednego z najważniejszych dla Śródmieścia Gdyni przedsięwzięć.

Proces dyskusji nad przyszłością jednej z najstarszych gdyńskich ulic trwał od wiosny tego roku i został podzielony na kilka powiązanych ze sobą etapów.

Od 16 marca do 3 kwietnia – w ramach diagnozy poprzedzającej konsultacje – Laboratorium Innowacji Społecznych pytało użytkowników Starowiejskiej o to, jak czują się na tej ulicy, co w niej lubią, a co im na niej przeszkadza. Zebrano łącznie 822 formularze, a podsumowanie wyników diagnozy można znaleźć tutaj.

W kwietniu i maju grupa mieszkańców, która zgłosiła się do udziału w tym etapie procesu w ramach otwartej rekrutacji, wzięła udział w cyklu 3 warsztatów z architektami, podczas których pracowała nad możliwymi propozycjami zmian na Starowiejskiej. Punktem wyjścia do prac warsztatowych były wyniki wcześniejszej ankiety diagnostycznej, a ich efektem – trzy kierunkowe warianty zmian oraz szereg szczegółowych rekomendacji dotyczących tego, co mogłoby zmienić się w przestrzeni tej ulicy. Informacje o pracach warsztatowych znajdują się tutaj.

Z kolei od 4 do 30 czerwca mieszkańcy mogli odnieść się do propozycji rozwiązań, które mogłyby znaleźć się na ulicy Starowiejskiej (m.in. dotyczących organizacji ruchu, parkowania czy zieleni i małej architektury). Uwagi można było zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej lub składając papierowy formularz w Urzędzie Miasta Gdyni, siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych, biurze Rady Dzielnicy Śródmieście oraz kilku punktach handlowo-usługowych przy Starowiejskiej.

Więcej na temat przebiegu procesu konsultacji społecznych oraz propozycji zmian na ulicy Starowiejskiej można przeczytać w drugim z serii materiałów informacyjnych, przygotowanych na potrzeby konsultacji.

powrót