Sześć innowacji, które skupiają się na wątkach związanych z międzykulturową integracją oraz włączaniem najmłodszych mieszkańców Gdyni – zarówno tych rdzennych, jak i tych, którzy przybyli do naszego miasta m.in. z powodu wojny w Ukrainie, to wynik naboru do czwartej edycji Pomysłu na Miasto.

Pomysł na Miasto to innowacyjne narzędzie partycypacji i tworzenia realnych procesów społecznej zmiany w naszym mieście. Podczas czwartej edycji poszukiwane były miejskie mikroinnowacje związane z szeroko rozumianą ochroną dzieci i młodzieży w rozmaitych obszarach życia: edukacji, opiece zdrowotnej, czy m.in. adaptacji i integracji. Zgłaszane pomysły mogły mieć charakter doraźny lub długoterminowy.

Komisja wybrała sześć pomysłów, które będą wdrażane w naszym mieście. Są to:

1. Głos przybyłych,
2. Wystawa o przestrzeniach publicznych Polski i Ukrainy,
3. Dźwięki międzykulturowej Gdyni,
4. Opowiedzieć kulturę,
5. Miasto w którym się można odnaleźć – mapa emocjonalna,
6. Widzialne symbole.

– Bardzo się cieszę, że wpłynęło tak dużo pomysłów, trudno było wybrać te zwycięskie – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Myślę, że warto podkreślić, jak wiele z tych innowacji wydobywa potencjał kulturowy, ale nie tylko ten związany z samym krajem i jego symbolami, ale także ten, który drzemie w każdej osobie z doświadczeniem migranckim.

Innowacja “Głos przybyłych” skupia się głównie na środowisku osób z doświadczeniem uchodźczym: ucieczką przed konfliktem zbrojnym, ale nie tylko tym, który trwa w Ukrainie. Mowa tu również o imigrantach z Afganistanu, Iranu, czy Białorusi, którzy opuścili swój kraj ze względu na trudną i napiętą sytuację polityczną.

– To jedna z tych innowacji, gdzie szczególnie ważny jest zarówno sam pomysł, jak i sposób, w jaki zostanie od zrealizowany – mówi Aleksandra Markowska, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. – Innowacja zakłada, że osoby z doświadczeniem uchodźczym wspólnie wypracują sposób, w jaki chciałyby podzielić się swoją historią i pokazać swoje, często bardzo przejmujące, doświadczenia. Choć wojna, czy prześladowania spotkały ich na różnych etapach życia, łączy je wspólny mianownik – znacząca zmiana w życiu. Chcemy, aby nam o tym opowiedzieli.

Kolejną wybraną innowacją jest “Wystawa o przestrzeniach publicznych Polski i Ukrainy”.

– Ideą stworzenia wystawy jest współpraca z ukraińską grupą projektową Monopoly i kuratorką Natalią Revko z Odessy. Wspólnie weźmiemy na warsztat przestrzenie miejskie Gdyni i Odessy. Artyści w ramach wizyty studyjnej będą szukać elementów wspólnych dla miast Ukrainy i Polski oraz stworzą obiekt, który z wystawy trafi do przestrzeni publicznej – wyjaśnia Natalia Wielebska, pomysłodawczyni i dodaje, że ukraińska kuratorka jest także rezydentką CSW Łaźnia i wiosną tego roku organizowała wystawę “Mogę mówić tylko o wojnie. Mogę mówić nie tylko o wojnie”.

“Dźwięki międzykulturowej Gdyni” to pomysł, który zostanie przygotowany przy wsparciu Miejskiego Domu Kultury z zaangażowaniem osób ze środowiska międzynarodowego i który pomoże choć na krótką chwilę przypomnieć sobie tradycyjne święta.

– Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas. Dla wielu osób to także czas ogromnej tęsknoty za domem. W ramach pomysłu tworzymy więc niezwykły klip, przybliżający nieco ojczyznę. Powstanie także specjalna aranżacja, która ma wyłuskać dźwięki różnych narodów. Będą się tam przewijały różne elementy, mogę powiedzieć, że będzie to pewnego rodzaju muzyczne przejście przez wszystkie kontynenty świata. Piękna rzecz, w której nie zabraknie komponentów świadczących o zjednoczeniu, integracji i wzajemnej tolerancji – mówi Elżbieta Cupiał, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni.

“Opowiedzieć kulturę” to z kolei pomysł na to, by przygotować program, który pozwala na pokazanie kultury Ukrainy i oderwać ją od stereotypowego postrzegania przez pryzmat wianków na głowie, czy uwielbianych pielmieni. Innowacja ma pomóc poszerzyć nasze spojrzenie na ten kraj i jego olbrzymi dorobek artystyczny.

Jak przybyli do Gdyni młodzi uchodźcy postrzegali to miasto? To pokaże innowacja “Miasto w którym się można odnaleźć – mapa emocjonalna”. Pomysł zakłada, że uczniowie szkół, a w szczególności tych klas, do których uczęszczają uczniowie z doświadczeniem migranckim i uchodźczym stworzą na podstawie swoich obserwacji oraz doświadczeń mapę, na której zaznaczą, jak odbierały poszczególne miejsca w Gdyni po przyjeździe. Dla uczniów z Polski będzie to okazja do poznania często trudnych historii swoich szkolnych koleżanek i kolegów. Będą mogli dowiedzieć się także, jak czuli się ich nowi znajomi, przyjeżdżając do zupełnie obcego miejsca.

Ostatnią innowacją, która będzie upowszechniana w ramach Pomysłu na Miasto są “Widzialne symbole”. Przy współpracy dzieci, młodzieży, a także doświadczonych pracowników i wolontariuszy Wymiennikowi, zostanie stworzony symbol podkreślający otwarcie na międzykulturowość. Warto podkreślić, że to osoby zaangażowane w tworzenie zadecydują, jaką będzie miał formę. Dzięki ich pracy powstanie prototyp, który będzie można później wykorzystywać w innych placówkach.

PnM prowadzony jest ze środków UNICEF w ramach środków wspierających i wzmacniających Gminę Miasta Gdyni w reagowaniu na potrzeby dzieci – uchodźców. Zadanie jest zgodne z głównymi zobowiązaniami UNICEF dotyczącymi dzieci w obliczu działań humanitarnych oraz Planem Działań na rzecz Uchodźców na rok 2022. Działanie wpisuje się w priorytet związany z ochroną dzieci, zdrowiem, edukacją, pomocą społeczną i socjalną oraz adaptacją i integracją.

powrót