Ważne informacje, adresy i porady dotyczące życia w mieście – to wszystko można znaleźć w informatorach dla nowych mieszkańców Gdyni, które powstały w ramach mikroinnowacji zgłoszonej podczas pierwszej edycji naboru „Pomysłów na Miasto” UrbanLab Gdynia. Co ważne, publikacja dostępna jest w trzech językach: polskim, angielskim i rosyjskim.

Co warto wiedzieć o życiu w Gdyni? Jak działa komunikacja miejska? Gdzie szukać wsparcia? Jak znaleźć pracę w Gdyni? Z jakiej oferty można skorzystać? W jakie działania w dzielnicach się włączyć? – te oraz podobne pytania, dotyczące codzienności zadają sobie osoby, pragnące się osiedlić w naszym mieście. Od teraz, dzięki informatorowi przygotowanemu w UrbanLab Gdynia otrzymają praktyczną wiedzę w pigułce.

– Gdynia jest świetnym miejscem do życia. Zauważają to osoby, które decydują się na przeprowadzkę właśnie tu. Jednak każda zmiana miejsca zamieszkania to ogromne wyzwanie, emocje, niepewność związane z zupełnie nowym środowiskiem. To również nowe możliwości, które mieszkańcy odkrywają stopniowo, a mogli by szybciej czemu służy ten informator. Chcemy, aby nowi gdynianie czuli się tutaj dobrze już na starcie, więc oddajemy w ich ręce tę publikację – wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Informator powstał w ramach testowania miejskich mikroinnowacji społecznych, wyłonionych podczas pierwszego naboru ”Pomysłów na Miasto” w obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększania potencjału społeczności lokalnych do rozwiązywania problemów. To jedna z dwóch ścieżek Inkubatora Innowacji, czyli części działań koordynowanych przez UrbanLab Gdynia.

– Podstawowym założeniem innowacji, których poszukiwaliśmy w ramach pierwszej edycji „Pomysłu na Miasto”, był ich włączający i partycypacyjny charakter. Szukaliśmy rozwiązań, które mogą w prosty sposób poprawić życie w mieście i jednocześnie będą angażować inne osoby do działania – mówi Aleksandra Markowska, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych. – Głównym celem który nam przyświecał, było w esencjonalny i przystępny sposób zebranie w jednym miejscu informacji, które są ważne z punktu widzenia nowych mieszkańców, także z doświadczeniem międzykulturowym.

Do puli pierwszej edycji „Pomysłu na Miasto” mieszkanki i mieszkańcy Gdyni zgłosili jedenaście mikro innowacji. Do upowszechniania zostało wybranych łącznie sześć, w tym właśnie informator.
Pomysłodawczynią tego projektu jest mieszkanka Gdyni, Marta Otrębska.

– Pomysł zrodził się z chęci pomocy i ułatwienia nowym mieszkańcom poruszania się po mieście. Uważam, że jeśli nie wiemy, jak miasto funkcjonuje, trudno nam się zaangażować w procesy, które się w nim dzieją. Z kolei wdrożenie się w te procesy wpływa na zidentyfikowanie się z tkanką miejską i poznanie jego mieszkańców. Tak buduje się też odpowiedzialność za swoje otoczenie – wyjaśnia Marta Otrębska i dodaje:  Sama jestem migrantką, co prawda wewnętrzną, więc wiem, że miasto trzeba poznać. A trudno to zrobić np. nie znając języka.

W przygotowanym poradniku można znaleźć informacje ułatwiające stawianie pierwszych kroków w nowym miejscu, ale z dostępnej wiedzy mogą skorzystać także nieco starsi stażem mieszkańcy. Jest to także świetne narzędzie dla migrantów, czy studentów, którzy przyjeżdżają do Gdyni zza granicy. Z tego powodu poradnik dostępny jest w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i rosyjskiej.

– Treść informatora powstała dzięki zaangażowaniu interdyscyplinarnego zespołu oraz przy współpracy różnych jednostek i zespołów miejskich. Dzięki temu znajdują się tutaj aktualne informacje z różnych dziedzin – wyjaśnia Magdalena Żółkiewicz z UrbanLab Gdynia. – Szczególnie cieszy fakt, że materiał dostępny jest w trzech wersjach językowych, bo to pozwoli docierać do różnorodnej grupy odbiorców.

Blisko tysiąc sztuk informatora, po trzysta w każdej wersji językowej jest rozdystrybuowanych w różnych miejscach Gdyni. Po odbiór egzemplarzy zapraszamy do: Urzędu Miasta (Punkt Obsługi Mieszkańca), Przystani (Przystań Lipowa 15, Przystań Opata Hackiego 33, Przystań Śmidowicza 49), Powiatowego Urzędu Pracy, w Punkcie Informacji dla Cudzoziemców, prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz w Muzeum Emigracji.

Informator dostępny jest w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i rosyjskiej

powrót