Gdyński Dialog o Klimacie to proces, którego celem jest poszukiwanie lokalnych rozwiązań, które będą przyczyniać się do adaptacji lub łagodzenia zmian klimatu. Od kilku miesięcy wspólnie pracują nad tym eksperci ze środowiska naukowego, urzędu oraz mieszkańcy i mieszkanki Gdyni. Po diagnozie postaw społecznych oraz wypracowaniu ponad 90 sposobów na lokalne działania, trwa etap konsultacji ogólnomiejskich.

W etapie konsultacyjnym mieszkańcy i mieszkanki są pytani o to, jak możemy naszymi codziennymi działaniami i wyborami wpłynąć na przygotowanie naszego miasta i okolicy na zmiany. Także o to, co można zrobić, żeby życie w mieście nie stało się zbyt trudne do zniesienia, a naturalne zjawiska pogodowe nie stawały się przyczyną kosztownych problemów.

Uwagi i pomysły w ramach konsultacji zbierane są w formie kwestionariusza, który można wypełnić online – za pośrednictwem strony internetowej www.badanialis.pl/klimat – lub tradycyjnie w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gdynia InfoBox (na recepcji), w godzinach ich otwarcia. Do udziału w konsultacjach zaproszeni są także młodzi gdynianie, dla których został przygotowany specjalny formularz dostępny na stronie internetowej www.badanialis.pl/klimat-mlodzi.

Kwestionariusz konsultacyjny zawiera 7 pytań, a jego wypełnienie trwa około 10 minut. Czas na wzięcie udziału w konsultacjach jest do 22 marca.

Pytania w ankiecie zostały sformułowane na podstawie wątków, dyskusji, pomysłów i rekomendacji poruszanych podczas spotkań narady społecznej Gdyńskiego Dialogu o Klimacie. Uczestnicy tego etapu sformułowali bowiem około 90 rozwiązań sugerowanych do wprowadzenia na poziomie instytucjonalnym oraz z poziomu organizacji zrzeszających mieszkańców. Pomysły mieszkańców nadesłane w etapie konsultacyjnym będą ich uzupełnieniem. 

Raport z konsultacji opublikowany zostanie w maju.

powrót