Przebudowa niewielkiej ulicy Makowskiego na Oksywiu usprawni komunikację między górną i dolną częścią dzielnicy, a wraz z innymi inwestycjami w północnej części Gdyni poprawi jakość  tutejszych przestrzeni publicznych. Właśnie została podpisana umowa na wykonanie prac. Z nowej ulicy i schodów mieszkańcy będą korzystać w pierwszej połowie przyszłego roku.

Umowę podpisał Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji // fot. Aleksander Trafas

O potrzebie lepszego połączenia dwóch części Oksywia: dolnej i górnej, czyli ulicy Arciszewskich z ulicą płk. Stanisława Dąbka mieszkańcy dzielnicy mówili już na etapie przygotowywania Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdyni, którym dzielnica jest objęta. Zadanie zostało uwzględnione w GPR; projekt przebudowy konsultowano z mieszkańcami m.in. podczas spotkań.

W lipcu ogłoszony został przetarg na realizację prac, a w środę, 2 września, Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji podpisał umowę z wyłonionym wykonawcąfirmą VIABET sp. z o.o.

To kolejny krok do zmian, dzięki którym Oksywie dolne i górne stają się sobie bliższe – zauważa Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – To jednocześnie przedsmak tego, co wydarzy się na Oksywiu w ramach trwającej tu rewitalizacji. Po zakończeniu prac na ul. Makowskiego, która będzie pieszym połączeniem między ulicami Arciszewskich i Pułkownika Dąbka nastąpią kolejne inwestycje, które obecnie są w fazie przygotowań: chodnik wzdłuż ulicy Arciszewskich, na wysokości kościoła i przebudowa centrum starej wsi oksywskiej: skrzyżowanie ulic Płk. Dąbka – Bosmańska – Dickmana.

Ul. Makowskiego // fot. Gdynia 3D

W ramach inwestycji powstanie około 110 metrów nowej ulicy, zaprojektowanej częściowo jako ciąg pieszo-jezdny, zakończonej placem do zawracania. Przebudowane zostaną także wjazdy na posesje. Do samej ulicy Arciszewskich, w miejscu istniejącego przedeptu, prowadzić będą schody z poręczami na dwóch poziomach. W okolicy placu wykonane zostaną dekoracyjne nasadzenia, a miejsce się zazieleni. Wybudowane zostanie także oświetlenie. Czas realizacji prac to siedem miesięcy od dnia przekazania terenu budowy.

Stronami umowy, której wartość wynosi 1 512 960,39 zł brutto, są Laboratorium Innowacji Społecznych oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gdyni (reprezentowane przez LIS na mocy porozumienia).

W ramach inwestycji na ul. Makowskiego powstanie około 110 metrów nowej ulicy, zaprojektowanej częściowo jako ciąg pieszo-jezdny // fot. Aleksander Trafas

Warto przypomnieć, że rok temu w tej części Oksywia, przy ul. Arciszewskich, zagospodarowano teren sąsiadujący z cmentarzem, a w drugiej połowie sierpnia rozpoczęto wymianę nawierzchni i krawężników na prawie 180-metrowym, górnym odcinku ulicy Arciszewskich. Drugą część remontu na ulicy Arciszewskich zaplanowano na przyszły rok, wraz z pracami prowadzonymi przez PEWiK.

Wszystkie działania prowadzone przez nas na Oksywiu uzupełniają się, w efekcie czego powstaje przestrzeń przyjazna i bezpieczna, uwzględniająca potrzeby różnych grup użytkowników – zauważa Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. ­– Z wykorzystaniem zarówno środków z budżetu miasta Gdyni, jak i dofinansowania unijnego sukcesywnie podnosimy jakość życia mieszkańców najstarszej dzielnicy Gdyni, czynimy ją jeszcze bardziej atrakcyjną dla odwiedzających.

„Twarde” inwestycje to jednak nie wszystkie działania rewitalizacyjne, dzięki którym Oksywie się zmienia. Niezwykle ważne są działania społeczne, aktywizujące i integrujące mieszkańców, prowadzone zarówno przez jednostki miejskie, jak i organizacje pozarządowe. Warto też przypomnieć, że to na Oksywiu, przy ul. Dickmana, powstaje pierwszy w Gdyni komunalny blok bez barier – dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach inwestycji na ul. Makowskiego powstanie około 110 metrów nowej ulicy, zaprojektowanej częściowo jako ciąg pieszo-jezdny // fot. Aleksander Trafas
W ramach inwestycji na ul. Makowskiego powstanie około 110 metrów nowej ulicy, zaprojektowanej częściowo jako ciąg pieszo-jezdny // fot. Aleksander Trafas
powrót